Viktige opplysninger

 

Produksjon av annonser
Kr 790,- pr. time innen materiellfrist.

Opplag
Opplaget i 2016 er på 7.000 stk for ordinære utgaver og 11.000 stk for spesialutgaver (Norsk MC-Katalog+).

Rabatter

  • 5 % ved innrykk i 2 nummer

  • 10 % ved innrykk i 3 - 6 nummer

  • 15 % ved innrykk i mer enn 6 nummer

  • 20 % ved innrykk av samme annonsen mer enn 6 nummer


Innstikk
I hver utgave har vi mulighet til å ta med en eller flere brosjyrer/kataloger. Dette kan sortereres til abonnenter, kun løssalg eller hele opplaget. Max A4 størrelse.

Avbestilling
Ved avbestilling av annonser etter materiellfristen, belastes kunden med 20% av avtalte annonsepris.

Reklamasjoner
Reklamasjoner på annonser må skje innen 10 dager etter utgivelsen.

 

 

Tekniske opplysninger

 

Format
MC-avisa trykkes i A4-format

Satsspeil
Bredde: 210 mm
Høyde: 297 mm

Oppløsning
300 dpi

Trykkfargeoppsett
Punktstigning 30 %
Gråbalanse: C 1.00 M0.90 Y 0.95 K 1.00

Separasjonsoppsett
Separasjonstype: GCR
Andel sort: Middels
Begrensning sort: 90 %
Sammenlagt trykkfarge: 240 %
UCA-mengde: 0

Når bildene er kjørt gjennom denne behandlingen er det også viktig at mellomtonene blir lysere og at eventuelle fargestikk fjernes, dette er veldig viktig på magentastikk.

Alle elementer og bilder som skal trykkes i farger må lagres som CMYK.

 

 

Levering

Vi foretrekker PDF-filer laget av Acrobat Distiller, sendt pr. mail. Ta kontakt for detaljer.

 

Annonseinnhold
120190723---mettzeler_MC Oslo.jpg
HQV_campaign_dec_19_offroad_198x200_NO_v
Utstyrsbanner_nov19.gif

Bunn

OnlineMC1_NY.gif
Annonseinnhold
MC-avisa_ES_Zero_april-19_724x66.gif
AMD banner april 2019.gif
Banner-mca-mai19.gif
120190723---mettzeler_MC Oslo.jpg
OnlineMC jan19 2.gif
Utstyrsbanner_nov19.gif
HQV_campaign_dec_19_offroad_198x200_NO_v

© MC-avisa – E-post: post@mc-avisa.no

Adresse: MC-avisa, Box 3009, 4392 Sandnes

www.123mc.no: Kjøp og salg av motorsykkel.