Annonse
Annonse
MC-avisa

Tyske myndigheter har fått nok av støy og uansvarlig kjøring

Støy og utagerende kjøreatferd har provosert det tyske Forbundsrådet til å legge frem forslag som vil gjøre det forbudt å kjøre motorsykkel til bestemte tider

Publisert:

Støy og utagerende kjøreatferd har provosert det tyske Forbundsrådet til å legge frem forslag som vil gjøre det forbudt å kjøre motorsykkel til bestemte tider på søndager og offentlige høytidsdager. Sterke fartsbegrensninger vil også bli innført på de samme dagene.

Tekst og foto: Jarl Hole.

Tyskland er kjent territorium for mange norske motorsyklister både som gjennomkjøringsland for å komme til alpene og Syd-Europa og som reisemål i seg selv. Får tyske myndigheter det som de vil, må vi finne frem kalenderen, sette oss inn i tyske helligdager og begynne å planlegge motorsykkelturer til landet langt grundigere enn tidligere.

Det tyske Forbundsrådet har nemlig vedtatt endringer i dagens lover som vil gjøre det forbudt å kjøre motorsykkel til bestemte klokkeslett på søndager og offentlige helligdager. I tillegg vil det komme vedtak om store fartsbegrensninger på de samme dagene.

Det er Forbundsrådet, Forbundsdagen (det tyske parlamentet) og Forbundsregjeringen som gir nasjonale lover i Tyskland. Forbundsrådet har anmodet Forbundsregjeringen om å anta endringene, legge de frem for Forbundsdagen og få endringene vedtatt. Status for øyeblikket er at Samferdselsministeren har nektet å ta vedtaket og anmodningen fra Forbundsrådet til følge, og saken vil nå havne på Forbundsregjeringens bord. Samferdselsministeren går i mot forslaget fordi han mener det vil være et for stort inngrep i den personlige friheten til landets innbyggere. Det synspunktet deles nok av det store flertallet av tyske motorsyklister som har protestert høylytt mot forslaget.

Strake rør og effektanlegg må bort om det skal være plass til motorsykkelen i fremtiden, men det vil fremdeles være rom for ingeniører og designere til å boltre seg i design og lydsignaturer.

Flertall for en slik lovendring i Tyskland vil kunne legge føringer for andre land i Europa, inkludert Norge. Tyskland er Europas sterkeste økonomi og har stor makt i EU-systemet, og Norge er knyttet tett opp til EU gjennom EØS avtalen.

Vi tror ikke forslaget vil ble vedtatt av Forbundsdagen og bli lov på nåværende tidspunkt, men bare det faktum at motorsyklisters støy og kjøreatferd kommer så høyt opp på dagsorden i Europas stormakt, bør imidlertid tjene til skrekk og advarsel for hele det europeiske motorsykkelmiljøet.

På lang sikt må bruk av strake rør og støyende effektanlegg helt bort og utagerende og aggressiv kjøreatferd reduseres sterkt. Hvis det ikke skjer positive endringer på disse punktene, kommer et forslag om forbud og kraftige restriksjoner til å bli vedtatt på et eller annet tidspunkt i en ikke altfor fjern fremtid.

Annonse
Annonse