Annonse
Annonse
Annonse
MC-avisa

Tyrigrava får milliongave fra Kulturminnefondet

– Tyrigrava får flotte uteområder, uterestaurant og en rekke servicetilbud tilpasset motorsykkel og bilinteresserte, sier Børre Skiaker i KNA og Ola Kleiven som er formann i Norsk Veteranvognklubb da de i dag fikk 1 million i gave til Tyrigrava fra Kulturminnefondet. Gode nyheter står i kø for Tyrigrava. I helgen kunne MC-avisa som første avis fortelle nyheten om at Tyrigrava står foran tidenes ansiktsløftning og oppussing. I dag ble det kjent at Kulturminnefondet, som ble opprettet av Stortinge

Publisert:

– Tyrigrava får flotte uteområder, uterestaurant og en rekke servicetilbud tilpasset motorsykkel og bilinteresserte, sier Børre Skiaker i KNA og Ola Kleiven som er formann i Norsk Veteranvognklubb da de i dag fikk 1 million i gave til Tyrigrava fra Kulturminnefondet.

Gode nyheter står i kø for Tyrigrava. I helgen kunne MC-avisa som første avis fortelle nyheten om at Tyrigrava står foran tidenes ansiktsløftning og oppussing. I dag ble det kjent at Kulturminnefondet, som ble opprettet av Stortinget i 2002 og som er direkte underlagt Klima- og miljødepartementet, gir 1 million kroner til oppussingen av Tyrigrava. Dermed blir det historiske treffstedet for motorsykkel og bilinteresserte ved Gjersjøen i Oppegård kommune et kulturminne.

Av Bjørn Richard Johansen.

Les også tidligere reportasje om Tyrigrava i MC-avisa (linket til artikkel).

Historisk sted, historisk dag:

– Det er prisverdig at Tyrigrava AS ønsker å tilbakeføre fasaden til sin kjente funkisstil og fortsette å holde kulturminnet tilgjengelig for allmennheten gjennom å videreføre og utvikle bruken. Tyrigrava er et godt eksempel på vern gjennom bruk, sier styreleder Tine Sundtoft i Kulturminnefondet. Hun er Agders påtroppende fylkesrådmann og ble utnevnt til styreleder for Kulturminnefondet i august i år. Kulturminnefondet ble opprettet av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondets administrasjon er lokalisert til Røros.

Det er Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), som er Norges første bilorganisasjon med 31.000 medlemmer og Norsk Veteranvognklubb (NVK) med 1.300 medlemmer som eier og skal utvikle Tyrigrava. De kjøpte Tyrigrava fra Oppegård kommune våren 2017. – Vi er et perfekt partnerskap for å utvikle denne eiendommen, sier Ola Kleiven som er formann i NVK.

– Tyrigrava er et godt eksempel på vern gjennom bruk, sier Tine Sundtoft som er styreleder i Kulturminnefondet.

– Dette er en ny historisk dag for oss i KNA, sier Børre Skiaker som i dag var en svært stolt generalsekretær under overrekkelsesseremonien av tilsagnsbrevet fra Kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen. – Videre får vi med dagens heder dokumentert at motorsykkel og veteranbil i sammenheng med Tyrigrava er kultur. Det betyr mye for oss som er patrioter for interessen bil og MC, sier Skiaker som også er styreleder for eiendoms- og utviklingsselskapet Tyrigrava AS.

– Tyrigrava er et viktig kulturminne som vitner om motorsykkelen og bilismens tidlige historie i Norge. Bygningen fremstår i dag som sliten, med flere spor etter tidens tann. Kulturminnefondets styre har fattet vedtak om tilsagn på kroner 1.000.000 til tilbakeføring av fasaden, slik at bygningen kan få igjen sitt opprinnelige uttrykk, sa styremedlem Kjetil Reinskou i Kulturminnefondet under dagens markering på Tyrigrava.

En gledens dag for MC, bil og Tyrigrava. En million kroner til Tyrigrava. Glad og oppspilt foran Tyrigrava som nå står foran en stor oppussing. En million kroner kommer fra Kulturminnefondet og staten, gjennom fondet som får sine bevilgninger gjennom Klima- og miljødepartementet. – Årlig fordeler fondet ca. 100 millioner kroner, og i år går 1 av disse til Tyrigrava og hedrer dermed motorsykkel og bil, samt stedet som et kulturminne, sier Børre Skiaker, generalsekretær i KNA. Fra venstre direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen, fylkesdirektør for kultur og kulturminnevern i Akershus Fylkeskommune Christian Hintze Holm, formann i Norsk Veteranvognklubb Ola Kleiven, Kjetil Reinskou som er styremedlem i Kulturminnefondet, President i KNA Finn Eirik Eilertsen og Børre Skiaker i KNA.

Motorsyklistens og veteranbilens møtested:

Det er Metropolis arkitektur & design AS som har tegnet nye Tyrigrava på oppdrag fra KNA og NVK.

– Fra slutten av 1800-tallet var Tyrigrava skysstasjon. Tidlig på 1900-tallet brant stedet ned. Dagens bygning i funkisstil ble reist i 1932. Eiendommen hadde den første bensinpumpa langs Riksvei 1 og Norges første døgnåpne kafé, forteller Christian Hintze Holm, fylkesdirektør for kultur og kulturminnevern i Akershus Fylkeskommune. Han har vært sentral sammen med Egil Wenger fra Oppegård Historielag og ordfører Thomas Sjøvold (Høyre) i å få god historisk beskiltning av Riksvei 1. Skiltet ble montert opp og høytidelig markert lørdag 12. oktober.

Nå har Tyrigrava AS ønske om å tilbakeføre fasaden slik at Tyrigrava kan gjenreises som et funksjonalistisk landemerke.

– I styrets faglige vurdering ble Tyrigravas kulturminneverdi og stedets bruk som samlingsted for bil- og MC-interesserte og planene om å videreføre og utvide dagens omfattende bruk vektlagt, sa styremedlem Kjetil Reinskou i Kulturminnefondet under dagens markering på Tyrigrava. Mens han drømmer om å få seg motorsykkel var han i dag stolt over å ha en veteranbil, en 1982 Ford Fiesta som har kjørt bare 72.000 kilometer. – Den eier jeg med en kompis, og vi har virkelig hatt flotte opplevelser med denne kjære lille farkosten, avslutter Kjetil Reinskou.

– Vi gleder oss til å starte oppussingsarbeidet, forklarer generalsekretær Børre Skiaker. Her i samtale med direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen, fylkesdirektør for kultur og kulturminnevern i Akershus Fylkeskommune Christian Hintze Holm (høyre) og Kjetil Reinskou som er styremedlem i Kulturminnefondet.

Fakta: Om Kulturminnefondet:

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet ble opprettet av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. For å få støtte må eier søke fondet. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd. Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende. Fondet deler ut ca. 100 millioner kroner i året.

Fakta: Historien til Tyrigrava:

Tyrigrava Pub og Kro (tidligere Tyrigrava Kafe og Restaurant) er et serveringssted ved Gjersjøen rundt 16 km sør for Oslo ved Gamle Mossevei i Oppegård kommune. Veien ble bygd i perioden 1857–1860, og Tyrigrava ble etablert i 1860-årene som herberge og hvilestue for varetransport til og fra Oslo. Bygningene brant ned i 1932, men ble raskt bygget opp igjen og ble gjenåpnet året etter, da i tre etasjer med takrestaurant på toppen. Etter andre verdenskrig ble stedet et populært sted for syklende og bilende gjester fra Oslo. Om sommeren var det bading i Gjersjøen, om vinteren skirenn, travløp, skytterstevner, men også israce arrangert av KNA. Etter hvert fikk stedet bensinstasjon (Esso). Tyrigrava har siden 1950-tallet vært et samlingspunkt for bil og MC-miljøer. Tradisjonelt har bil-miljøet treff hver tirsdag, mens MC-miljøet treffes hver onsdag. Det kan ofte være opp mot 1.000 motorsykler utenfor kroen onsdager i sommerhalvåret. Tyrigrava har navnet etter tjærebrenning, noe stedet var kjent for på 1700-tallet.

#Nyhet

Nøkkelord

Annonse
Annonse