ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
MC-avisa

Tryggere å kjøre motorsykkel

Pressemelding fra Norsk Motorcykkel Union (NMCU): Statens vegvesens tall viser at det var en økning i antall dødsulykker på motorsykkel i 2020. Sett opp mot antall motorsykler på veiene, er det imidlertid en nedgang de siste årene, relativt sett. Dette gjelder også ulykker på motorsykkel generelt. I 1980 var 4,8 % av

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

Pressemelding fra Norsk Motorcykkel Union (NMCU):

Statens vegvesens tall viser at det var en økning i antall dødsulykker på motorsykkel i 2020. Sett opp mot antall motorsykler på veiene, er det imidlertid en nedgang de siste årene, relativt sett.

Dette gjelder også ulykker på motorsykkel generelt. I 1980 var 4,8 % av bestanden av motorsykler innblandet i en trafikkulykke med personskade. I 2010 var andelen redusert til 0,34 % og i 2020 var andelen nede i 0,26%.

Denne grafen viser utviklingen av antall MC-førere og andel drepte og skadde.

Styreleder Odd Terje Døvik kommenterer:

– Det er beklagelig at antall dødsulykker på motorsykkel går opp samtidig som antallet dødsulykker på veiene totalt går ned. Vi må imidlertid se dette i sammenheng med at antall motorsyklister på veiene har hatt veldig stor økning og at det nettopp i korona-året 2020 var mange som valgte norgesferie på nettopp motorsykkel.

– Vi er enige i Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk sin kommentar om sammenhengen mellom økt antall motorsykler på veiene og flere ulykker, og vi slutter oss til oppfordringen om at motorsyklistene tar det rolig, spesielt nå i starten av sesongen når man er rusten.

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse