Annonse
Annonse
Annonse
MC-avisa

Enkelt vedlikehold av din MC

Dagens tema i Motorsykkelens uke er enkel teknisk vedlikehold på MC. Vi har funnet denne artikkelen i arkivet vårt, ført i penn av Jon Asgeir Lystad: Jo mer du fikser selv, dess større glede har du av sykkelen. ENKELT: Selv glade amatører kan gjennomføre enkelt vedlikehold. Da lærer man mer om sykkelen og får økt

Publisert:

Dagens tema i Motorsykkelens uke er enkel teknisk vedlikehold på MC. Vi har funnet denne artikkelen i arkivet vårt, ført i penn av Jon Asgeir Lystad:

Jo mer du fikser selv, dess større glede har du av sykkelen.

ENKELT: Selv glade amatører kan gjennomføre enkelt vedlikehold. Da lærer man mer om sykkelen og får økt kompetanse. Er du ”helt på jordet” kan det imidlertid være smart å få hjelp av noen som har litt bedre peil. Man behøver jo ikke å finne opp kruttet flere ganger...

Motorsykkelkjøring er ikke noe man bedriver av nødvendighetsmessige årsaker. Det er de emosjonelle kvalitetene som teller. Kjøregleden! Gleden av å beherske elementene. Friheten! Kort sagt: Motorsykkelen! Det er den det hele dreier seg om.

Jo mer kunnskap man har om sykkelen, dess større glede har man av den. Det gjelder ikke minst vedlikeholdet. Gjør man mye selv, kjenner man sykkelen bedre og har mer kompetanse. I våre øyne er kompetanse ensbetydende med eierglede. Dessuten gir det økt sikkerhet. Enhver motorsyklist bør være i stand til å vurdere sykkelens sikkerhetsmessige tilstand. Er det noe som er alvorlig galt, må man være i stand til å avsløre det.

Kompetansen er imidlertid ikke noe som kommer av seg selv. Det er også et faktum at de fleste av oss har forskjellig utgangspunkt i forhold til det å kunne gjøre mekaniske inngrep. Har man null interesse og ”ti tommeltotter”, skal man ikke gjøre mer enn det man føler at man behersker. Uansett hvor man står og hvilket nivå man befinner seg på, skal imidlertid ting læres. Her gir vi våre tips til ”glade” amatører, som ikke er garvede mekanikere, men som har lyst og motivasjon til å gjøre ting selv.

VELSMURT: Kjedet skal være velsmurt og ha korrekt stramming. Men ikke stram det for mye, ellers kan det oppstå skader på lagre. Det er faktisk bedre med for slakt kjede enn for stramt.

Velsmurt og sikker:

Instruksjonsboka er utgangspunkt for alt vedlikehold. I tillegg til å beskrive serviceintervaller, er de fleste vedlikeholdrutiner skildret i detalj. Det gis klar beskjed om hva som bør overlates til et kvalifisert verksted.

Det enkleste vedlikeholdet går på periodisk ettersyn, eller det man gjerne kaller sikkerhetskontroll. Disse detaljene er beskrevet på de foregående sidene, men avdekker du feil som går på sikkerheten, må fagfolk kontaktes. Vi snakker i første rekke om bremser, hjul- og opphengslagre. Gjennomfør sikkerhetskontrollen med jevne mellomrom. Da blir du bedre kjent med sykkelen. Dessuten reduserer du risikoen for uventede reparasjoner.

PROFFVERKTØY: En vaiersmører sørger for at hele vaieren blir smurt. En smart liten sak til hundrelappen som selv proffene bruker.

Når vi snakker om enkelt vedlikehold, er det først og fremst smøring og kjedestramming vi tenker på. Kjedet fordrer hyppig smøring og jevnlig kontroll. Ikke minst hvis man kjører mye i regn. Husk at kjedestrammingen normalt skal gjøres når fjæringen er belastet. Justerer du kjedet ”korrekt” mens f.eks. sykkelen står på midtstøtta, kan det resultere i en alt for stram justering når fjæringa blir belastet. Dermed blir belastningen på motorens kjededrevslager uforholdsmessig høy. Vi har opplevd lagerhavari på grunn av for stramt kjede...

Øvrig smøring, kan du gjøre selv. Sjekk at mekaniske overføringer, som vaiere og hendler, har smidig funksjon. Gi dem en ørliten dusj med korrosjonshemmende smøring, gjerne med kjedespray, men vær oppmerksom på at enkelte sprayer nærmest får sirupkonsistens når løsemidlene er tørket ut. Det finnes sprayer som er spesialberegnet på overføringer og vaiere. Er du usikker, kan du spørre forhandleren om hva slags olje de benytter.

Hva vaiersmøring angår, anbefaler vi en såkalt vaiersmører. En liten, men genial dings til rundt hundrelappen som smører vaieren i hele dens lengde. En enkel og billig måte å øke vaiernes levetid på...

OLJESKIFT: På mange sykler skal oljen skiftes hyppigere enn på de foreskrevne hovedservicene. Jobben er enkel, men fordrer renslighet, både i forhold til sykkelen og ikke minst miljøet.

Følg instruksjonsboka:

Olje- og filterskift gjøres i henhold til intervallene i instruksjonsboka. Har du ikke instruksjonsbok, opererer de fleste fabrikker med intervall på 5.000 kilometer eller mer (nyere sykler har lengre intervall). Varm opp motoren, skru ut bunnpluggen og tapp oljen i en egnet beholder. Oljen skal selvsagt deponeres der de tar hånd om slikt avfall på en sikker måte. Oljeskift er en enkel prosedyre, men oljemengden kan avvike noe i forhold til det som er angitt i instruksjonsboka. Fyll på 3-4 desiliter mindre enn det som er angitt, kjør motoren i 8-10 sekunder og peil oljen etter et halvt minutt. Fyll deretter til maksnivå.

Ved skifte av oljefilter, følges instruksjonsboka. Her begrenser vi oss til å presisere at du må være renslig, både med tanke på miljø og teknikk. Ikke stress. Bevilg deg god tid og sats på å gjøre jobben best mulig.

Bortsett fra ventiljustering, er det sjelden at en moderne motorsykkel omfattes av flere servicepunkter. Likevel kan det være spesielle ting som man må passe på, men dette er beskrevet i instruksjonsboka. Og bare for å presisere: Hovedservicer må følges, og da kommer man ikke utenom et autorisert verksted. En verkstedstemplet servicebok er også et pluss den dagen sykkelen skal selges.

Annonse
Annonse