ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
MC-avisa

Stortingsvalget 2021 – NMCU og MCF har gjennomført ny politisk undersøkelse

I forbindelse med årets stortingsvalg har NMCU og MCF nok en gang gjennomført en kartlegging av valgkretsenes første- og andrekandidaters MC-vennligheten.

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

Sist oppdatert: 27.08.2021 kl 09:42

Tekst: Anders Eidevik. Foto: NMCU.

Tradisjonen tro har Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) og Norsk Motorcykkel Union (NMCU) gjennomført en MC-politisk spørreundersøkelse i forkant av et valg. En liste med 11 utsagn har blitt sendt til alle første- og andrekandidater til de ulike partiene i hver valgkrets, og politikerne har blitt bedt om stille seg enig eller uenig i punktene. Utsagnene omhandler kategoriene avgifter, parkering, positivt syn på MC og førerkort.

Her er listen over utsagn som politikerne ble forespeilet:

1. Redusere avgiftene på MC som et miljøvennlig transportmiddel.

2. Ikke øke dagens MC.avgifter på MC ut over prisstigning.

3. Tilrettelegge for MC-parkering i bysentra.

4. Håndheve kravet til at private, inkludert p-hus må tilrettelegge for MC-parkering.

5. Legge til rette for MC-parkering ved kollektivknutepunkt utenfor de store byene, for å utvide MC-sesongen.

6. Beholde dagens fordeler for MC i trafikken.

7. Legge til rette for fremkommelighet for MC i sentrumsområder.

8. Støtte opp om MC som et miljøvennlig og effektivt transportmiddel.

9. Sikre muligheten til å ta MC-førerkort lokalt.

10. Støtte innføringen av enklere førerrett for lett-MC når førerer har b-førerkort (A1B).

11. Beholde aldersgrensen for førerkort på lett MC på 16 år.

Klikk her for å se resultatene fra de ulike valgkretsene på NMCU.org

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse