Annonse
Annonse
Annonse
MC-avisa

Stortingsvalget 2021 – NMCU og MCF har gjennomført ny politisk undersøkelse

Her er listen over utsagn som politikerne ble forespeilet:

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

Sist oppdatert: 27.08.2021 kl 09:42

Tradisjonen tro har Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) og Norsk Motorcykkel Union (NMCU) gjennomført en MC-politisk spørreundersøkelse i forkant av et valg. En liste med 11 utsagn har blitt sendt til alle første- og andrekandidater til de ulike partiene i hver valgkrets, og politikerne har blitt bedt om stille seg enig eller uenig i punktene. Utsagnene omhandler kategoriene avgifter, parkering, positivt syn på MC og førerkort.

1. Redusere avgiftene på MC som et miljøvennlig transportmiddel.

2. Ikke øke dagens MC.avgifter på MC ut over prisstigning.

3. Tilrettelegge for MC-parkering i bysentra.

4. Håndheve kravet til at private, inkludert p-hus må tilrettelegge for MC-parkering.

5. Legge til rette for MC-parkering ved kollektivknutepunkt utenfor de store byene, for å utvide MC-sesongen.

6. Beholde dagens fordeler for MC i trafikken.

7. Legge til rette for fremkommelighet for MC i sentrumsområder.

8. Støtte opp om MC som et miljøvennlig og effektivt transportmiddel.

9. Sikre muligheten til å ta MC-førerkort lokalt.

10. Støtte innføringen av enklere førerrett for lett-MC når førerer har b-førerkort (A1B).

11. Beholde aldersgrensen for førerkort på lett MC på 16 år.

Klikk her for å se resultatene fra de ulike valgkretsene på NMCU.org

Annonse
Annonse