Trafikksikkerhet 2021 – En ny sesong står for døren!

Av: Jarl Hole.


Før jeg sier noe mer! Å forstå tabellen under er viktig om vi skal få ned antall drepte og alvorlig skadde motorsyklister i 2021. Ja, tabellen har vært publisert tidligere og vi kommer til å publisere den igjen. Vi kaller den «fartens konsekvens». Dobler du farten firedobler du bremselengden. Sagt med andre ord: Bremselengden øker med kvadratet av fartsendringen. Dette må vi ta inn over oss og forholde oss til. Vær oppmerksom på at tallene representerer tørt føre, ved våt veibane vil bremselengden og derved stopplengden øke betraktelig.2020 var et godt år for trafikksikkerheten. Totalt 95 personer mistet livet i trafikken og vi må svært langt tilbake i tid for å finne et så lavt tall, faktisk helt til 1947. Det er imidlertid et skår i gleden. Av de 95 som mistet livet var det 20 motorsyklister. Forulykkede motorsyklister utgjør drøyt 20% av det totale antall trafikkdrepte i 2020, det er for mange!


Motorsykkelsesongen 2020 startet svært dårlig med mange ulykker og toppet seg da det utpå sommeren omkom 5 motorsyklister i rask rekkefølge i Telemark alene. Da var det mange, inkludert artikkelforfatteren, som begynte å frykte et forferdelig år. Heldigvis var toppen nådd og antallet ulykker gikk ned utover høsten.


Du er ikke klar for landeveien uten å ha hjelm og bekledning i orden.


Så kan man spørre seg hvorfor vi ikke fikk antallet fatale ulykker til å gå ned i stedet for opp i 2020. Det kan anføres at 2020 på mange måter har vært et unntaksår med Covid-19 pandemien som styrende faktor. I vår sammenheng førte det muligens til at en del av de som måtte holde seg hjemme og feriere i Norge brukte pengene på motorsykkel og vekket motorsykkelinteressen til live igjen etter mange års fravær. En motorsykkel er et krevende kjøretøy. Å kjøre motorsykkel uten å sette seg selv og andre i fare betinger kontinuerlig trening. Hvis man vekker motorsykkelinteressen til live igjen etter 30 års fravær er det mye som mangler og det vil ta langt tid og mange repetisjoner å komme opp på et godt og sikkert nivå.


Manglende kjøretrening kan derfor være en faktor og medvirkende årsak til en del av fjorårets ulykker. Noe som peker i den retning er at personer fra 45 år og oppover har tatt over for ungdommen og for første gang leder an i den triste statistikken. Det er også verdt å merke seg at en del av fjorårets ulykker var utforkjøring i sving. Resultatet er at motorsyklisten havner ute i terrenget. Manglende kjøreferdigheter og feilhandlinger bidrar sannsynligvis sterkt til disse ulykkene.


Øvelse gjør mester uansett om sykkelen er stor og tung eller liten og lett. Meld deg på et ferdighetskurs, det er en meget god investering i egen sikkerhet.


Hva kan vi gjøre for å redusere risikoen for å havne i alvorlige og fatale ulykker i 2021? Selvsagt skal vi ha gyldig førerkort og ikke kjøre i ruspåvirket tilstand og selvsagt skal vi bruke hjelm og annet sikkerhetsutstyr. Forøvrig er det enkle og korte svaret ned med farten og opp med ferdighetene. Det er for mange «verdensmestere» på to hjul der ute. Det øker dessverre ikke forståelsen av risikoen det innebærer å kjøre motorsykkel på offentlig vei at enkelte produsenter mener at deres produkter er «Ready to race» eller at pyntegjenstander i form av såkalte «winglets» som skal gi 20 kg mer marktrykk i 270 km/t brukes i markedsføring.


Under slike forhold er det nyttig å være ready to race og ha winglets. På landeveien er det andre faktorer som teller.


Å tilpasse farten etter forholdene og skiltet hastighet burde være enkelt, det handler om selvkontroll og gasskontroll. Å øke ferdighetene krever noe mer innsats både fysisk og i form av penger. Arrangørene av årets ferdighetskurs har allerede meldt seg på banen med sted og datoer og flere vil følge etter utover våren. Meld deg på for å «løsne rust» og bli en bedre motorsyklist og ikke en del av ulykkesstatistikken!

Flere nettnyheter:

Annonseinnhold
120201203-mcavisa-dekksett.jpg
MC-Huset-webbanner_apr21.jpg
Rovik-MC---Web-banner-198x198pix-jul21.jpg
198x198-Voge-web-banner-jan21.jpg
Team-MC---Web-banner-198x198pix-mar21.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
Annonseinnhold
724x66_MC-avisa-no_ES_Suzuki_Hayabusa.jp
Banner-mca-apr21.jpg
Speed-Banner-mca-feb21_724x66-pix.jpg
Dainese Banner-mca-feb21.jpg
Banner-mca-jun21-CBP.jpg