Stortingsvalget 2021 – NMCU og MCF har gjennomført ny politisk undersøkelseI forbindelse med årets stortingsvalg har NMCU og MCF nok en gang gjennomført en kartlegging av valgkretsenes første- og andrekandidaters MC-vennligheten.


Tekst: Anders Eidevik. Foto: NMCU.


Tradisjonen tro har Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) og Norsk Motorcykkel Union (NMCU) gjennomført en MC-politisk spørreundersøkelse i forkant av et valg. En liste med 11 utsagn har blitt sendt til alle første- og andrekandidater til de ulike partiene i hver valgkrets, og politikerne har blitt bedt om stille seg enig eller uenig i punktene. Utsagnene omhandler kategoriene avgifter, parkering, positivt syn på MC og førerkort.


Her er listen over utsagn som politikerne ble forespeilet:

1. Redusere avgiftene på MC som et miljøvennlig transportmiddel.

2. Ikke øke dagens MC.avgifter på MC ut over prisstigning.

3. Tilrettelegge for MC-parkering i bysentra.

4. Håndheve kravet til at private, inkludert p-hus må tilrettelegge for MC-parkering.

5. Legge til rette for MC-parkering ved kollektivknutepunkt utenfor de store byene, for å utvide MC-sesongen.

6. Beholde dagens fordeler for MC i trafikken.

7. Legge til rette for fremkommelighet for MC i sentrumsområder.

8. Støtte opp om MC som et miljøvennlig og effektivt transportmiddel.

9. Sikre muligheten til å ta MC-førerkort lokalt.

10. Støtte innføringen av enklere førerrett for lett-MC når førerer har b-førerkort (A1B).

11. Beholde aldersgrensen for førerkort på lett MC på 16 år.


Klikk her for å se resultatene fra de ulike valgkretsene på NMCU.org

Flere nettnyheter:

Annonseinnhold
120201203-mcavisa-dekksett.jpg
MC Avisa Trident digitalt september.jpg
MC-Huset-webbanner_apr21.jpg
Rovik-MC---Web-banner-198x198pix-jul21.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
Annonseinnhold
724x66_MC-avisa-no_ES_Suzuki_Hayabusa.jp
Banner-mca-apr21.jpg
Speed-Banner-mca-feb21_724x66-pix.jpg
Dainese Banner-mca-feb21.jpg
Banner-mca-jun21-CBP.jpg