Fremdeles lov å mekke på egen MC


Det har blitt utarbeidet ny forskrift om arbeid på kjøretøy. Hadde bilbransjen fått det som de ville, kunne det blitt ulovlig å skru på sykkelen sin. Slik gikk det heldigvis ikke.


Tekst: Victor Øvregaard.


Det har blitt utarbeidet ny forskrift om arbeid på kjøretøy. Bilbransjen ønsket at slikt arbeid kun skulle kunne utføres av godkjent verksted. Hadde Stortinget gått med på dette, ville et forbud etter all sannsynlighet også omfattet motorsykler. Dermed hadde det ikke vært lovlig for en privatperson å mekke på motorsykkelen sin. Heldigvis sov ikke politikerne og høringsinstanser i timen.


Som tidligere må et verksted være autorisert, men verkstedsforskriften er strammet inn på en rekke punkter. På mange måter er det bra, for på den måten reduserer man risikoen for ukyndig arbeid. Forskriften har et viktig unntak, nemlig at reparasjons- og vedlikeholdsarbeid kan utføres av eieren eller medlemmer av eierens husstand på kjøretøy som er registrert på eieren, eller har vært registrert i eierens navn på tidspunktet for eventuell avskilting. Unntaket gjelder ikke når eieren reparerer kjøretøy som blir omsatt i næringsøyemed. Unntaket gjelder heller ikke dersom det foretas reparasjonsarbeid på kjøretøy med omfattende skade som definert i kjøretøyforskriften § 7-2, med mindre Statens vegvesen i spesielle tilfeller har gitt tillatelse til slikt arbeid.


Unntaket gjelder også arbeid på lisensierte kjøretøy som utelukkende nyttes til trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område og hvor kjøringen skjer i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet Norges Motorsykkelforbund.


Hele forskriften finner du her: lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-10-28-2170

Flere nettnyheter:

Nyhetsarkiv:

Annonseinnhold
MC-OSLO-web-banner-des20.gif
MC-Huset_200x200_aug20.gif
198x198_Yamaha_des20.gif
OnlineMC1_NY.gif
Annonseinnhold
724x66_MC-avisa-no_ES_Suzuki_DL1050XT ok
AMD-banner-mca-mar20.gif
Speed_Banner-mca-mar20_okt.gif
120190723---mettzeler_MC Oslo.jpg
OnlineMC jan19 2.gif
MC-Huset_200x200_aug20.gif
198x198_Yamaha_des20.gif

© MC-avisa – E-post: post@mc-avisa.no

Adresse: MC-avisa, Box 3009, 4392 Sandnes

www.123mc.no: Kjøp og salg av motorsykkel.