MCF blankt avslått av byrådsleder Raymond Johansen

23.08.2020

Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) sier at motorsykkelen kan avlaste belastningen på kollektivtrafikken i Oslo, men får ikke medhold hos byrådsleder Raymond Johansen.

Denne kommentaren er skrevet av Ole-Andreas Isdahl.
 

 

I april måned sendte MCF (Motorsykkelimportørenes Forening et brev til byrådsleder Raymond Johansen hvor de foreslo åtte konstruktive tiltak for å avlaste kollektivtrafikken i Oslo og derigjennom hindre smittespredning.

I forslaget fra MCF ble det konkret bedt om:
- At Oslo kommune gjenoppretter fjernede parkeringsplasser for MC.
- At kommunen identifiserer nye plasser i tillegg til de gamle i og utenfor sentrum.
- At noen av disse plassene tilpasses behovet for elektriske motorsykler og lading.
- At MC-parkering gjøres gratis, alternativt tilpasses priser for el-bil.
- At det legges til rette for beboerparkering.
- At bymiljøetaten ikke bøtelegger tohjulinger.
- At byens parkeringshus lar tohjulingene parkere gratis.
- At kommunen ivaretar behovet for parkering av tohjulinger i nye utbyggingsprosjekter.

Alle gode og konstruktive forslag som den gang og fortsatt ville bidratt til å møte avstandsregelen og ellers bidra til at færre reiser kollektivt med lavere smitteeksponering som resultat.

Den gange ei, sa byråd Hermstad i svarbrevet fra Byrådsavdelingen for Miljø og Samferdsel.

I april pekte MC-avisa på at det i alle andre sammenhenger er vanlig at hensynet til liv og helse går foran hensyn til miljøet og politikk, men så svarer altså Oslo kommune:

Sitat fra svarbrev datert 9 juli 2020:
«Det er ikke aktuelt for kommunen å be private aktører om å tilby gratis parkering til motorsykler eller tilrettelegge for gratis parkering på kommunale parkeringsplasser. Forslagene anses å ville ha vesentlige negative konsekvenser for de målsettinger som byrådet har om å redusere trafikken i sentrum og styrkå tilrettelegg ingen for myke trafikanter.»

Dette kan vi ikke tolke annerledes enn at byråden, MDG og Arbeiderpartiet prioriterer egne politiske målsetninger foran faren for økt smittespredning i Oslo og folks liv og helse. Og hvor bærekraftige er ikke det!  I søndagens utgave av Aftenposten kan vi også lese at Oslo kommune også avslår Cecilie Lyngby (bystyrerepresentant fra FNB – Folkeaksjonen nei til mer bompenger) sitt forslag om å fjerne bompengeavgiften i denne situasjonen, hvilket også blankt avvises av samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG)!

 

Selvmotsigelsene forsetter altså når Oslo kommune også gjentar at du ikke må reise kollektivt med mindre du må, på grunn av utfordringer med å overholde avstandsregelen og derav økt smittefare. Vi lesere i samme utgave av Aftenposten at flere og flere nå klager på fulle busser, og da burde man kanskje kunne vurdere alle gode forslag som avlaster presset på kollektivtrafikken og derigjennom også redusere smittefaren.

 

Staten og regjeringen gjør sitt, og det henvises til folkedugnaden som et felles virkemiddel for å bekjempe pandemien, men dette gjelder tydeligvis ikke alle. Da må vi kunne adressere de sitterte og navngitte politikerne og erbødigst amode de om å ta seg sammen. Som det heter i fjellvettregel nr 8 – det er ingen skam å snu.

Please reload

Flere nettnyheter:

Please reload

Nyhetsarkiv:

Please reload

Annonseinnhold
120190723---mettzeler_MC Oslo.jpg
MC-Huset_200x200_aug20.gif
Web-banner-MC-Marine-apr20.gif
OnlineMC1_NY.gif
Annonseinnhold
AMD-banner-mca-mar20.gif
Speed_Banner-mca-mar20_okt.gif
724x66_MC-avisa-no_ES_Suzuki_DL1050XT ok
120190723---mettzeler_MC Oslo.jpg
OnlineMC jan19 2.gif
MC-Huset_200x200_aug20.gif
Web-banner-MC-Marine-apr20.gif

© MC-avisa – E-post: post@mc-avisa.no

Adresse: MC-avisa, Box 3009, 4392 Sandnes

www.123mc.no: Kjøp og salg av motorsykkel.