På jakt etter sikkerhet, med lys og lykte


Av Tore Huseby.

Sjåførlærere som har drevet med MC-opplæring har nok alltid «forbedret» gjeldende regler. For eksempel het det at regelen om alltid å holde godt til høyre, ikke fungerte så godt for motorsyklister i kryssituasjoner. Dette fordi bilistene hadde en tendens til å kjøre forbi motorsykkelen om den lå først og ventet på grønt lys, godt til høyre i kjørefeltet. Rådet man fikk var derfor å stå midt i kjørefeltet, slik at man fikk stå i fred.

Et godt råd!

Men: Jeg har i mange år fått høre at et annet råd fra denne pedagogiske yrkesgruppa , via mange kjøreskoleelever – nemlig at man på dagtid skal kjøre med fjernlyset på. «For å bli sett av øvrige trafikanter.» Dette er et dårlig råd! Ingen vet helt nøyaktig hvordan ens eget kjørelys fortoner seg for møtende. Og spesielt ikke motorsykler, som er plaget med at om man kjører med passasjer eller mye bagasje, så synker bakfjæringen slik at nærlyset kommer for høyt. Og å blende møtende trafikk er altså helt forbudt, av forståelige grunner. I tillegg er ofte lys på motorsykkel plassert såpass mye høyere enn på personbiler, at de faktisk lyser rett i øyenhøyde for bilistene. Feil justert lys kan derfor blende kraftigere fra MC enn en bil. Så hva er da alternativet? Jo – det er følgende. 1: Juster nærlyset ditt: Lær deg å justere lyset slik at det blir riktig. Det er ganske enkelt, men krever at du får hjelp av en venn i fem minutter. Finn et flatt sted, for eksempel en bensinstasjon, parkeringsplass eller liknende. Still deg fem meter fra et gitt punkt som du kan belyse med nærlyset, for eksempel en vegg eller noe annet som er loddrett og minst en meter bredt. Sett deg så på sykkelen din, slik at fjærene er klemt sammen slik de pleier når du kjører. Kjører du alltid med passasjer, må også denne sitte på sykkelen. Din venn skal nå måle høyden fra bakken opp til senter på lykta. Hvis den for eksempel er 80 cm, trekk da fra ti prosent, og sett et merke på veggen. Det vannrette feltet på lyset ditt skal da tangere punktet på veggen, i dette tilfellet 72 cm over bakken. (80 /100x90= 72) Hvis det ikke gjør det, vri lykta opp eller ned til lyset treffer riktig. Da er nærlyset ditt lovlig og riktig justert. 2: Øk antallet lyspunkter, men med lovlige lamper: Hvis du mener at du MÅ ha mer lys, for eksempel om du har en gammel motorsykkel, så kjøp deg to små lykter som kan lyse lovlig sammen med nærlyset ditt, slik at man ved å se sykkelen din forfra ser tre lyspunkter som danner en trekant. Dette vil i praksis være parkeringslys. Tåkelys kan nemlig bare lyse lovlig sammen med fjernlys, ikke med nærlys. Dette er tiltak som faktisk virker og som også er helt lovlige. Dagens tendens, der enkelte monterer lamper med ulovlig styrke, som gjerne også blinker, er av mange gode grunner forbudt. Lovlig, men bortkastet tiltak: Noen sverger til dyre pærer med «opp til 130 % mer lyseffekt». Disse pærene er så å si uten unntak langt dårligere enn det reklamen sier, noe objektive tester har vist flere ganger. Det eneste du oppnår er at pærene ryker fire ganger så ofte, fordi levetida er betydelig kortere enn standardpærene. Bruk heller disse pengene på lovlige ekstralamper! 3: Følg loven, og bruk hodet: Årsaken til denne trangen til å gjøre seg sett er forståelig – man er engstelig for å bli oversett, og påkjørt. Men ulovlige løsninger rettferdiggjør ikke slike tiltak. Den tredje og viktigste tiltaket er å lese trafikken rundt deg, kjøre defensivt i kryssituasjoner, og å holde avstand til øvrig trafikk. Samt å holde øye med alt og alle – på en sindig og fornuftig måte. Lovverket er basert på at trafikk er et felles anliggende, der det ikke er plass til individuelle ideer basert på sviktende grunnlag. Alle må være lojale i forhold til regelverket – gjør man det vil mange ulykker unngås. Å blende eller irritere møtende trafikk er et soleklart brudd på prinsippet om felles regler. Verden er full av motorsyklister som år ut og år inn kjører uten et lovstridig lyshav, som likevel aldri opplever noen ubehageligheter med dette. Fordi de kjører med innsiden av hodet, og ikke med utsiden av nervene.

Hovedfoto: Yamaha.

Flere nettnyheter:

Nyhetsarkiv:

Annonseinnhold
MC-OSLO-web-banner-des20.gif
CBP_198x198_jan21.gif
MC-Huset_200x200_aug20.gif
OnlineMC_2021-1.gif
Annonseinnhold
724x66_MC-avisa-no_ES_Suzuki_DL1050XT ok
AMD-banner-mca-mar20.gif
Speed_Banner-mca-mar20_okt.gif
120190723---mettzeler_MC Oslo.jpg
OnlineMC jan19 2.gif
MC-Huset_200x200_aug20.gif
198x198_Yamaha_des20.gif

© MC-avisa – E-post: post@mc-avisa.no

Adresse: MC-avisa, Box 3009, 4392 Sandnes

www.123mc.no: Kjøp og salg av motorsykkel.