Stadig færre MC-ulykker


Pressemelding fra Norsk Motorcykkel Union (NMCU):

Siden århundreskiftet er antall motorsykler i Norge mer enn doblet, mens drepte motorsyklister er mer enn halvert.

– I år 2000 var det registret nærmere 90.000 motorsykler i Norge, mens tallet nå er tett oppunder 200.000. I år 2000 var det 40 dødsulykker med motorsykkel, mens det i 2019 var 16 dødsulykker, påpeker kommunikasjonsmedarbeider Frode Asphaug-Moe i NMCU. Også antall skadde i MC-ulykker har vært omvendt proporsjonalt med den voldsomme økningen av tohjulinger siden årtusenskiftet. Til tross for at kurven over MC-parken peker til værs år for år, peker kurven over MC-ulykker stadig nedover. Selv om tohjulingene gjennom flere år har hatt markant nedgang i ulykker, ser NMCU ingen grunn til å slå seg til ro med det. Én MC-ulykke er én for mye. De siste årene er det utforkjøringsulykker som har dominert MC-ulykkene. Derfor ønsker NMCU at det blir fortgang i ulykkesforebyggende tiltak med underskinner og såkalt tilgivende sideterreng. Sistnevnte innebærer enkle og rimelige tiltak som å fjerne trær, stubber og utstikkende steiner som kan drepe eller kveste en uheldig motorsyklist ved en utforkjøring. Å flytte stolper på utsatte steder er også aktuelt.

NMCU oppfordrer MC-førere til å delta på frivillige etterutdanningskurs for å friske opp eller bedre kjøreferdighetene for et krevende kjøretøy som en motorsykkel er. Det blir hver sommer avviklet en rekke slike kjørekurs. NMCU har tidligere i år uttrykt en forventning om at også MC-sikkerhet skal prioriteres i forbindelse med de ekstra 600 millionene som regjeringen bevilget til vegutbedringer i forbindelse med koronasituasjonen. – Norge er ett av verdens tryggeste land du kan kjøre motorsykkel i, og det ønsker vi at det skal fortsette å være, sier Asphaug-Moe. Vedlagte graf (artikkelens hovedbilde, red. anm.) viser utviklingen av drepte og skadde MC-førere og den totale bestanden av motorsykler i landet.

Flere nettnyheter:

Nyhetsarkiv:

Annonseinnhold
MC-OSLO-web-banner-des20.gif
CBP_198x198_jan21.gif
MC-Huset_200x200_aug20.gif
OnlineMC_2021-1.gif
198x198-Voge-web-banner-jan21.jpg
Annonseinnhold
724x66_MC-avisa-no_ES_Suzuki_DL1050XT ok
AMD-banner-mca-mar20.gif
Speed_Banner-mca-mar20_okt.gif
CBP_198x198_jan21.gif
MC-OSLO-web-banner-des20.gif
OnlineMC_2021-1.gif
198x198-Voge-web-banner-jan21.jpg
MC-Huset_200x200_aug20.gif

© MC-avisa – E-post: post@mc-avisa.no

Adresse: MC-avisa, Box 3009, 4392 Sandnes

www.123mc.no: Kjøp og salg av motorsykkel.