Lydhørhet for NMCUs innspill


Det er satt av 600 millioner ekstra til veiutbedring. MC-sikkerhet var i utgangspunktet ikke nevnt i planene, men etter innspill fra Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er dette nå på dagsordenen. Tekst: Anders Eidevik.

Foto: Ole-Andreas Isdahl.

Som et tiltak for å hjelpe en koronautsatt bygg- og anleggsbransje, bevilget regjeringen nylig 600 millioner kroner til ekstra utbedringer av veinettet. To av tiltakene som ekstrabevilgningene skal gå til, er utbedring av sideterreng og rekkverk. NMCU sitt innspill i saken, som ble videreformidlet til vegvesenets regionale avdelinger, gikk på det å vurdere montering av underskinner samtidig som rekkverk blir reparert eller skiftet ut. NMCU har fått positive svar fra ledelsen i regionene, blant annet område Nord-Norges avdelingsingeniør Tore Lysberg, som ifølge NMCU uttaler: – Vi vil følge opp at MC-sikkerheten blir ivaretatt. Både sideterreng og rekkverk har høy prioritet hos oss, og vi skal være bevisst om tiltak for motorsykkel.

Kommunikasjonsmedarbeider hos NMCU Frode Asphaug-Moe er meget fornøyd med den lydhørheten interesseorganisasjonen har blitt møtt med i saken. – NMCU setter pris på at henvendelsen vår blir brakt til høyeste hold i alle vegvesenets områder. Vi setter også pris på tilbakemeldingene om fokus på tohjulingene når det gjelder å rydde sideterreng og inkludere underskinner der det er hensiktsmessig. Vegvesenet og NMCU har samarbeidet om trafikksikkerhet for motorsyklister, og denne responsen inspirerer til videre samarbeid. Asphaug-Moe legger til at motorsyklister har større gjennomslagskraft sammen, og avslutter med: – Jeg benytter anledningen til å minne om at en slagkraftig interesseorganisasjon som NMCU når fram på en helt annen måte enn det noen av oss motorsyklister kan vente å oppnå på egenhånd. Klikk her for å lese saken på NMCUs nettsider.

#Nyhet

Annonseinnhold
MC-OSLO-webbanner-198x198-jan22.jpg
Desmodromene-nettbanner-apr22_2.jpg
Team Bergen feb22.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
Annonse web 198x300 Quad lock.png
Halvarssons_Mcavis_198x198px.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Annonseinnhold
724x66-Suzuki_GSX-S1000R-feb22.jpg
AMD Banner-mca-mar22.jpg
Banner-mca-sep21.jpg
Dainese Banner-mca-feb21.jpg
Banner-mca-mai22_724x66-pix.jpg