Mistillitsforlsag mot Norges Motorsportforbunds president


Lørdag 16. mars ble det erklert mistillit til presidenten i Norges Motorsportforbund av det som omtales som et stort flertall i forbundsstyret. I et informasjonsskriv til seksjonene utdyper seksjonslederne at mistilliten er generell. Det dreier seg altså ikke en konkret sak eller et konkret forhold alene, men summen av det hele.

– I seksjonene er det svært ulike opplevelser av situasjonen i NMF. Noen grener føler ro og støtte fra forbundet, mens andre grener har svært negative opplevelser/oppfatninger av samspillet mellom gren, seksjon og forbundsstyret, skriver lederne for seksjonene MC, Snøscooter, Radiostyrt og Båt.

Omfattende bruk av konsulenter: Mistilliten begrunnes også i flere rapporter, der to av dem er laget av innleide konsulentselsskaper. Bakgrunnen for disse var varslingssaker fra verneombud og andre i 2017. Det er også kommet inn et mindre antall varslingssaker mot andre medlemmer i forbundsstyret det siste året. NMF skal ha brukt store ressurser på innleide konsulenter og mentor, men situasjonen virker å være mildt sagt spent likevel. Presidenten svarer: President Per Velde skrev i går et innlegg på sin blogg, kalt Presidentbloggen, med tittelen «Unnskyld – kjære motorsportvenner!» Under følger utdrag av innlegget, som kan leses her.

Illustrasjonsbilde fra Per Veldes blogginnlegg.

– Fjoråret var et krevende år. Vi var klar med ny visjon «Motorsportglede til folket» like før «Me-too kampanjen» tente et håp om at tidligere klager ville bli gitt en bedre behandling enn det som tidligere var erfart. Flere år med krevende arbeidsmiljø toppet seg, og utløste en handlingsplikt for både forbundsstyre og generalsekretær. Ikke nok med det. Revisor hadde også over flere år påpekt svak økonomiske styring. Forbundsstyret og (daværende) generalsekretær måtte igangsette tiltak. – I fjor ble det behandlet over 20 varselsaker og bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte og medarbeidere. De fleste fra perioden 2012-2014, men også noen av nyere dato. Heldigvis ingen med seksuell karakter. Forbundsstyret valgt meg og to styremedlemmer til å være saksbehandlere. 2018 ble «et lærerikt år», og gav en ubehagelig innsikt i gamle historier. – Det jeg kanfortelle om disse «historiene» er at de har ikke oppstått tilfeldig. Noen er blitt så kraftig fornærmet at de har forlatt idretten, eller byttet idrett. Det er et klart mønster, og jeg blir trist når jeg ser at de aller fleste hendelsene kunne blitt løst der og da med et «unnskyld!». I hovedsak handler sakene om mangel på «god folkeskikk». – Vår felles visjon er «Motorsportglede til folket!». For å lykkes tror jeg må bli flinkere til å vise større grad av ydmyket. Jeg tror vi har behov for en kampanje som gjør oss flinkere til si «unnskyld» til hverandre. UNNSKYLD, kjære motorsportvenner – det er aldri for seint.

Nytt møte i forbudsstyret:

I morgen, 28. mars, skal forbundstyret ha et nytt møte, og de har kanskje mer informasjon om saken etter dette. MC-avisa vil følge opp denne saken, og håper at motorsportmiljøet vil fortsette med alt godt arbeid, og samtidig lære og bli enda bedre for alle.

#Nyhet

Annonseinnhold
MC-OSLO-webbanner-198x198-jan22.jpg
Desmodromene-nettbanner-apr22_2.jpg
Team Bergen feb22.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
Annonse web 198x300 Quad lock.png
Halvarssons_Mcavis_198x198px.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Annonseinnhold
724x66-Suzuki_GSX-S1000R-feb22.jpg
AMD Banner-mca-mar22.jpg
Banner-mca-sep21.jpg
Dainese Banner-mca-feb21.jpg
Banner-mca-mai22_724x66-pix.jpg