Faktorer som øker sannsynligheten for å bli rammet av ulykker


En gruppe Australske forskere har på oppdrag fra de Australske veimyndighetene gjennomført en studie for å finne frem til karakteristikkene av sikre og ulykkesutsatte førere.

(Hovedfoto: Drammen Live 24) En gruppe forskere har på oppdrag fra «Australian Transport Safety Bureau» gjennomført en studie (ATSB Research and analysis report road safety research grant reort 2007-04) for å finne ut om man kan identifisere hvilke psykologiske og sosiale faktorer som gir en fører høy sannsynlighet for å bli rammet av ulykker. Tilsvarende hvilke psykologiske sosiale faktorer som kan redusere sannsynligheten for å bli rammet. Altså, hva karakteriserer de av oss som er risikoutsatt og hva karakteriserer de av oss som betraktes som sikre og forutsigbare førere! Utfallet av studien er interessant og delvis sammenfallende med et initiativ som kom fra Jan Petter Lyng i MC Forum Telemark for noen få år tilbake.

Forskerne fant seks faktorer som påvirker sannsynligheten for å ligge i risikosonen: 1. Førerens tekniske kjøreferdigheter 2. Grad av fokus under kjøring 3. Kjøring i påvirket tilstand eller ikke 4. Tillbøyelighet til å bryte trafikkregler 5. Kjøring i høye hastigheter 6. Gjennomføring av farlige manøvre/stunt Studien viser at forskerne fant en stor grad av enighet blant alle førere (sikker som risikoutsatte) i deres beskrivelse av hva som kjennetegnes som en sikker eller risikoutsatt fører.

Sikre førere sin adferd reflekterer ofte en evne til å: • Håndtere sykkelen godt • Holder gjerne en høy teknisk standard på materiellet • Er mentalt tilstede og fokusert under kjøringen • Reflekterer over risiko som konsekvens av egen kjøring • Forstå påvirkningen av eksterne forhold som vær, manglende vedlikehold eller tekniske/ fysiske begrensinger • Ikke overvurdere egne ferdigheter • Ha kunnskap om teknisk/fysisk respons som følge av en handling • Ikke bryte trafikkreglene • Ikke «pushe» egne grenser under påvirkning av andre (kjører eget tempo iht egne ferdigheter) og kjenner egne begrensninger • Stille seg positiv til at ferdighetstrening utvikler egne kjøreferdigheter • Planlegge kjøreruten sin Førere med forhøyet risiko Hva angår de risikoutsatte førerne så fant selvfølgelig forskerne at motsetningene til de sikre førernes egenskaper rett og slett hever risikonivået. Men i tillegg fant forskerne at førere som er risikoutsatt ofte gjerne kjennetegnes av: • Manglende respekt for andre enn seg selv • Dårlige holdninger og manglende evne til å endre adferd • At fører er lett påvirkelig av andre som kjører fort eller utviser risikabel adferd • Egoistiske, allvitende og uovervinnelige trekk • Har kjøretekniske og operasjonelle uvaner • Har gjerne en uforutsigbar kjøreadferd • Manglende evne til å gjenkjenne signaler på at man kjører på grensen • Manglende selvinnsikt og forståelse for egne begrensninger

I tillegg til disse (dårlige) egenskapene fant forskerne at førere som ikke tar hensyn til tretthet og kjører lange økter uten pauser, har en forhøyet risiko. Forskerne fant også at førere som kjører kraftige maskiner og gjerne kjører for lite eller sjeldent, ikke opparbeider ferdigheter som står i forhold til potensielle konsekvenser. Altså en påvist sammenheng mellom type sykkel (raske sykler), erfaring og ulykkesfrekvens. Dette kjenner vi allerede til gjennom forsikringsselskapenes holdning til kraftige og raske maskiner og størrelsen på forsikringspremiene.

Forskerne fant også at denne gruppen førere i stor grad lar seg påvirke av hva andre anerkjenner og omtaler som imponerende kjøring eller adferd. Disse førerne har ofte en klar oppfatning av hva som skal til for å fa anerkjennelse, men klarer ofte ikke å ta stilling til om egne ferdigheter tillater slik kjøreadferd. Da kjører man gjerne over evne og ulykker inntreffer. Konklusjonen Forskerne fant at de fleste som var med i studien var enige om disse kriteriene, men de fleste så også på seg selv som sikre førere! Få mener altså selv at de selv er risikoutsatt med tilsvarende adfersmøsntre! Dette stemmer godt overens med det andre studier om opplevd risiko i risikoutsatte grupper.

Studien avdekket også at førernes sosioøkonomiske bakgrunn eller sosiale status eller tilhørighet ikke har noen sammenheng med kjøreadferd og risikoapetitt (vilje til å ta risiko). Vi finner altså alle sosiale lag representert i den risikoutsatte gruppen. Forskerne fant derimot at graden av motorsykkelinteressens intensitet påvirker førerens vilje til å ta risiko. Jo større intensitet jo sterkere tro har vi på egne ferdigheter og jo høyere risiko er vi villige til å ta. De fant også at kjøreturens hensikt og graden av planlegging i vesentlig grad påvirker risikonivået. Lite planlagte impulsturer gir høyere risiko. Forskerne fant det godt dokumentert at street-fightere, sport eller enduro førere er mer utsatt enn førere i touring eller cruiser segmentet. For så vidt ikke ukjent eller overraskende. Forskerne fant også at gruppetilhørighet i noen grad påvirker kjøreadferden vår. Miljøet vi opererer i påvirker oss ikke bare sosialt, vi lar oss påvirke og reflekterer ofte referansegruppens adferd i vår egen trafikale adferd. De fleste som kjører motorsykkel aksepterer at de har en forhøyet risikoeksponering men mener at mestringsfølelse og opplevelsen av å flytte grenser gjøre dette akseptabelt.

Initiatived fra MC Forum Telemark var derfor riktig For en tid tilbake lanserte Jan Petter Lyng et initiativ i regi av MC Forum Telemark som er i overenstemmelse med det forskerne i Australia fant. Jan Petter var ikke kjent med innholdet i denne studien men lanserte ideen om at førere i før eller etter kjøreturen tar stilling til hvordan kjøringen forløp, fortrinnsvis ved å kjøre innenfor rammen av det forsvarlige. Jan Petter sin ide er like enkel som den er genial og adresserer vårt eget arbeid for å bli beviste, bedre og sikrere fører. Det er en mental tankeøvelse som du utfører etter hver tur og du trenger ikke å dele resultatet med noen, kun deg selv og din egen evne til å erkjenne.

Tre steg: 1. Se for deg et trafikklys, som på bildet til venstre. 2. Velg riktig farge for dagens kjøring ved å spørre deg selv, kjørte jeg sikkert i dag (grønt), kjørte jeg på kanten (gult) eller var kjøringen min rett og slett utenfor det akseptable (rødt)? 3. Sett en grønn, gul eller rød prikk på tanklokket ditt, og bestem deg for hvordan du skal kjøre på neste tur slik at du kommer hjem til familien din, barna dine, kjæresten din eller andre som er glad i deg!

Tenk på deg selv, tenk på andre trafikanter og redningspersonell, og tenk fremfor alt på de som kan miste deg i en eller annen form. Kan vi bruke denne kunnskapen? Ja, det kan man nok, men det vil selvfølgelig helt og holdent være opp til den enkelte å ta stilling til om man faktisk ønsker å bruke denne kunnskapen til å bli en bedre, mer forutsigbar og sikrere fører.

#Nyhet

Flere nettnyheter:

Annonseinnhold
120201203-mcavisa-dekksett.jpg
MC-Huset-webbanner_apr21.jpg
Team-MC---Web-banner-198x198pix-mar21.jp
NewMon_NOR_198x198 2.jpg
CBP-april-2021.jpg
198x198-Voge-web-banner-jan21.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
Annonseinnhold
724x66_MC-avisa-no_ES_Suzuki_Hayabusa.jp
Banner-mca-apr21.jpg
Speed-Banner-mca-feb21_724x66-pix.jpg
Dainese Banner-mca-feb21.jpg
NewMon_NOR_198x198 2.jpg
Team-MC---Web-banner-198x198pix-mar21.jp
CBP-april-2021.jpg
120201203-mcavisa-dekksett.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
198x198-Voge-web-banner-jan21.jpg
MC-Huset-webbanner_apr21.jpg

© MC-avisa – E-post: post@mc-avisa.no

Adresse: MC-avisa, Box 3009, 4392 Sandnes

www.123mc.no: Kjøp og salg av motorsykkel.