Uklokt og lite konstruktivt av vegdirektøren


Vegdirektør Terje Moe Gustavsen går hardt ut og legger alt ansvar over på motorsyklistene selv. Pressemelding, NMCU. Før ulykkene i juli er etterforsket og ført inn i offisiell statistikk, trekker Moe Gustavsen konklusjonen om at motorsyklistenes holdninger er den viktigste faktoren for MC-ulykker med dødelig utfall. – Dette mener NMCU er uklokt og lite konstruktivt. Uklokt fordi vi ennå ikke har fått analysene av de fire ulykkene (med tilsammen 5 omkomne) som fant sted i juli. Følgelig vet vi ikke om de skyldes feil eller mangler på sykkelen, manglende ferdigheter eller dårlige holdninger hos førerne, eller forhold på og rundt vegen. – Lite konstruktivt, fordi det er flere forhold som påvirker trafikksikkerheten: Trafikantens holdninger og ferdigheter, kjøretøyets kvaliteter, samt det fysiske vegmiljøet. Når vegdirektøren ensidig peker på førerens holdninger, skyter han seg selv i foten. Klart holdninger er viktige. Det er vi i NMCU også opptatt av, sier styreleder i NMCU Odd Terje Døvik. Når Terje Moe Gustavsen sammenlikner antall trafikkdrepte mellom bil og MC, faller dette på sin egen urimelighet. Det er selvsagt gledelig at færre blir drept i bilulykker, men dette skal ikke vegdirektøren bare ta på egen kappe. Dette må vi trolig gi bilprodusentene kred for. Nye biler får stadig flere hjelpemidler som bedrer sikkerheten til fører og passasjer. Her ligger motorsykkelprodusentene noe etter. Det er helt klart viktig at syklene vi kjører er utstyrt med ABS og andre tekniske hjelpemidler. Her har myndighetene omsider begynt en omlegging av avgiftssystemet som gjør nye og sikrere sykler relativt rimeligere. Noe må vegdirektøren også ta på egen kappe. Det må ikke være slik at en liten førerfeil straffes med døden på grunn av et lite tilgivende vegmiljø. Her har vegdirektøren et åpenbart ansvar. Det hadde vært bra om han hadde fokusert på det i stedet for å slå om seg med lite etterrettelig og misvisende statistikk. Det blir også urimelig, og ikke minst feil, å kalle dette en negativ trend (=utvikling over tid). Statistikken viser at det er en liten nedgang i antall dødsulykker. Les gjerne også: https://nmcu.org/unyansert-av-vegdirektoren/8614/

Statestikk:

#Nyhet

Flere nettnyheter:

Annonseinnhold
120201203-mcavisa-dekksett.jpg
MC-Huset-webbanner_apr21.jpg
Team-MC---Web-banner-198x198pix-mar21.jp
NewMon_NOR_198x198 2.jpg
CBP-april-2021.jpg
198x198-Voge-web-banner-jan21.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
Annonseinnhold
724x66_MC-avisa-no_ES_Suzuki_Hayabusa.jp
Banner-mca-apr21.jpg
Speed-Banner-mca-feb21_724x66-pix.jpg
Dainese Banner-mca-feb21.jpg
NewMon_NOR_198x198 2.jpg
Team-MC---Web-banner-198x198pix-mar21.jp
CBP-april-2021.jpg
120201203-mcavisa-dekksett.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
198x198-Voge-web-banner-jan21.jpg
MC-Huset-webbanner_apr21.jpg

© MC-avisa – E-post: post@mc-avisa.no

Adresse: MC-avisa, Box 3009, 4392 Sandnes

www.123mc.no: Kjøp og salg av motorsykkel.