Kjører lenger enn før


I fjor kjørte norske motorsyklister i gjennomsnitt 10.288 kilometer i løpet av sesongen, mot 9.226 i gjennomsnitt i 2016. Det er Norsk Motorcykkel Union (NMCU) som hvert år kartlegger hvor langt norske MC-førere kjører. Interesseorganisasjonen gjør dette for å gi et mest mulig korrekt bilde av hvor farlig det egentlig er å kjøre motorsykkel. Hvis trafikkforskere tar utgangspunkt i at motorsyklister i gjennomsnitt kjører halvparten så mye som vi faktisk gjør, vil det komme fram at det er dobbelt så farlig å kjøre motorsykkel som det egentlig er. NMCU har fått inn svar på kjørelengde og andre fakta om det norske MC-folket via nettsiden sin. For 2017-sesongen kom det inn 1.274 tilbakemeldinger fra hele landet om blant annet kjørelengde. Av andre data som kom inn, var at gjennomsnittsalderen for motorsyklister er 46 år, og at det ikke var flere enn 41 av dem som svarte som brukte MC-en kun til pendling, mens 499 brukte tohjulingen til både pendling og turkjøring. Det var en klar overvekt av tung MC som var innrapportert, da det var 45 eiere av lett MC og 34 eiere av mellomtung som rapporterte inn kjørelengde for i fjor.

#Nyhet

Flere nettnyheter:

Nyhetsarkiv:

Annonseinnhold
120190723---mettzeler_MC Oslo.jpg
MC-Huset_200x200_aug20.gif
Web-banner-MC-Marine-apr20.gif
OnlineMC1_NY.gif
Annonseinnhold
724x66_MC-avisa-no_ES_Suzuki_DL1050XT ok
AMD-banner-mca-mar20.gif
Speed_Banner-mca-mar20_okt.gif
120190723---mettzeler_MC Oslo.jpg
OnlineMC jan19 2.gif
MC-Huset_200x200_aug20.gif
Web-banner-MC-Marine-apr20.gif

© MC-avisa – E-post: post@mc-avisa.no

Adresse: MC-avisa, Box 3009, 4392 Sandnes

www.123mc.no: Kjøp og salg av motorsykkel.