Upresist utspill fra UP


Mang en ihuga motorsyklist satte nok kaffen i halsen under Dagsrevyen 29. april. Utrykningspolitiet (UP) sto da fram med bekymring om at tallet på hardt skadde eller drepte i MC-ulykker har økt med 40 prosent. I NRK-reportasjen kommer det fram at denne økningen er fra 2012, sammenlignet med 2017. UP har i den forbindelse valgt å slå sammen tallene for hardt skadde og drepte, og tallenes tale er i så måte korrekte. Norsk Motorcykkel Union (NMCU) minner om at nettopp 2012 var et år med spesielt lavt tall over drepte og hardt skadde motorsyklister. Når NMCU tar med også variabelen «skadde» i samme periode, viser det seg at totalsummen av skadde, hardt skadde og drepte har gått ned fra 849 i 2012 til 707 i 2017. Altså en nedgang på 142 tilfeller i denne femårsperioden.

NMCU konkluderer med at UPs utspill er delvis feil. Ved å se på tallene over kun omkomne i MC-ulykker i perioden fra 2012 til og med 2017, er tallene disse: 2012: 17, 2013: 21, 2014: 20, 2015: 20, 2016: 22, 2017: 20.

Saken har også vakt engasjement i sosiale medier, der det blir trukket fram at det er tendensiøst av UP å bruke året med unormalt få ulykker som mal. Flere gjør også et poeng ut av at den totale bestanden av motorsykler øker jevnt og trutt, og at dødsulykkene i forhold til antall motorsykler på den måten faktisk har gått ned de siste fem åra.

#Nyhet

Annonseinnhold
MC-OSLO-webbanner-198x198-jan22.jpg
Desmodromene-nettbanner-apr22_2.jpg
Team Bergen feb22.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
Annonse web 198x300 Quad lock.png
Halvarssons_Mcavis_198x198px.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Annonseinnhold
724x66-Suzuki_GSX-S1000R-feb22.jpg
AMD Banner-mca-mar22.jpg
Banner-mca-sep21.jpg
Dainese Banner-mca-feb21.jpg
Banner-mca-mai22_724x66-pix.jpg