Hva sa du …? Hørselskade …?


En undersøkelse som nylig er utført av tyske ADAC – motstykket til vårt hjemlige NAF – viser at motorsyklister risikerer permanente hørselskader etter bare 15 minutters kjøring i 100 km/t. Eller 7 minutter i 120 km/t. Eller enda verre: 3 minutter i 140 km/t.

Undersøkelsen vise at en motorsykkel som kjøres i 100 km/t generelt vil generere en vindstøy på 95 dB, noe som KAN gi permanent hørselskade etter 15 minutter. I 120 stiger støynivået til 98 dB, i praksis en dobling av lydtrykket. Det er ikke oppgitt noen tall for 140 km/t, men logisk sett ville det ligge i overkant av 100 dB, noe som da tilsvarer en 4-dobling av lydtrykket fra 100 km/t.

Ettersom vi har maks 110 km/t tillatt – og da bare på de beste motorveiene – vil problematikken være mest aktuell når en kjører i land hvor høyere fart tillates, f.eks. Tyskland. Det fastslås imidlertid at dersom øret utsettes for 85 dB eller mer over lengre tid, er faren for støy-indusert hørselsreduksjon definitivt til stede. Lang tids eksponering kan også føre til tinnitus, en permanent piping i ørene som er meget sjenerende og ubehagelig.

ADAC slår derfor et slag for å få motorsyklister til å ha ørepropper som en del av sitt standardutstyr, og vi kan bare si oss enig med dem. Det er bedre med litt redusert hørsel mens du kjører enn permanent nedsatt hele tiden, kanskje med tinnitus som «bonus». Og, som kunngjort på TV: UP vil i år kjøre intensiverte hastighetskontroller fordi de mener at for mange kjører for fort. Ved å holde fartsgrensene vil du med andre ord ha dobbel gevinst: Du slipper bot og du beholder hørselen. Snakk om vinn – vinn!

#Nyhet

Flere nettnyheter:

Nyhetsarkiv:

Annonseinnhold
MC-OSLO-web-banner-des20.gif
Ducati feb21.jpg
CBP_198x198_jan21.gif
198x198-Voge-web-banner-jan21.jpg
MC-Huset_200x200_aug20.gif
OnlineMC_2021-1.gif
Annonseinnhold
724x66_MC-avisa-no_ES_Suzuki_DL1050XT ok
AMD-banner-mca-mar20.gif
Speed-Banner-mca-feb21_724x66-pix.jpg
Dainese Banner-mca-feb21.jpg
Ducati feb21.jpg
CBP_198x198_jan21.gif
MC-OSLO-web-banner-des20.gif
OnlineMC_2021-1.gif
198x198-Voge-web-banner-jan21.jpg
MC-Huset_200x200_aug20.gif

© MC-avisa – E-post: post@mc-avisa.no

Adresse: MC-avisa, Box 3009, 4392 Sandnes

www.123mc.no: Kjøp og salg av motorsykkel.