Uten hjelm? Klart det!


I US of A er det slik at noen stater forlanger at du bruker hjelm, andre ikke. Argumentene mot påbudt hjelmbruk har blant annet vært at «det gjelder personlig frihet», «staten har ikke rett til å diktere meg» eller «jeg er selv ansvarlig for hva som skjer med meg». Nå har et nytt og overraskende argument mot hjelmbruk kommet til: Økning av turisme … ! I delstaten Nebraska, som har hjelmpåbud, ønsker de lovgivende myndigheter å oppheve dette påbudet. Grunnen er at statene rundt Nebraska ikke har hjelmpåbud og at motorsyklister fra disse statene kjører utenom Nebraska for å slippe å bruke hjelm. Ved å fjerne påbudet håper myndighetene å få inn flere turister, som igjen legger igjen mer penger, som igjen fører til økte skatteinntekter … etc. Amerikanernes nesten desperate ønske om å få bestemme selv er velkjent, men at de er villige til å utsette seg selv for skader som kan føre til død eller varig men, bare for å ha friheten til å utsette seg selv for livsfare, er en gåte. På den annen side er det også en gåte at det er nødvendig med et hjelmpåbud – det bør være klart som dagen at det er i egen interesse å sørge for at kjøttcomputeren er best mulig beskyttet! Men, som sagt, ting er annerledes "over there", og hvis de synes at solbriller og hansker er tilstrekkelig beskyttelse, så er det vel greit, det. For dem…

#Nyhet

Annonseinnhold
MC-OSLO-webbanner-198x198-jan22.jpg
Desmodromene-nettbanner-apr22_2.jpg
Team Bergen feb22.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
Annonse web 198x300 Quad lock.png
Halvarssons_Mcavis_198x198px.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Annonseinnhold
724x66-Suzuki_GSX-S1000R-feb22.jpg
AMD Banner-mca-mar22.jpg
Banner-mca-sep21.jpg
Dainese Banner-mca-feb21.jpg
Banner-mca-mai22_724x66-pix.jpg