Motorsyklistene aksjonerer for å bli sett


Pressemelding fra NMCU: "Hvert år blir mange motorsyklister drept og skadd i kollisjoner med biler, og i Transportøkonomisk institutts undersøkelse, "Motorsyklers og mopeders synlighet" slås det fast at bilførerne blir tilkjent juridisk skyld i de fleste ulykker av denne typen, et faktum som også bekreftes i en fersk studie fra det velrenommerte, nederlandske forskningsinstituttet, SWOV Den vanligste situasjonen er at bilføreren ikke overholder vikeplikten eller på annen måte overser motorsykkelen. Dette gjelder særlig tidlig på våren når bilførerne er uvante med tohjulingene og motorsyklistene i tillegg er litt rustne etter en lang vinter uten kjøring. Ofte blir det bare små bulker på bilen, mens motorsyklisten som regel havner på sykehus. Problemet er ikke at motorsykler og mopeder er "usynlige", men at bilførerne ikke er innstilte på å se etter motoriserte tohjulinger. En kollisjon mellom en bil og en motorsykkel vil nesten alltid føre til alvorlige skader på MC-fører og passasjer og alle bilførere som har skyld i slike kollisjonsulykker angrer voldsomt i etterkant. Det finnes derfor overhodet ingen grunn til å tro at motorsykler blir oversett med viten og vilje. Den viktigste årsaken til at vi ikke blir sett er nok at vi kjører små og lette kjøretøy som ikke oppleves som truende for bilførerens egen sikkerhet. Det faktum at vogntog (og politimotorsykler!) sjelden overses er et bevis på det. Motorsyklistene tar selvfølgelig ansvar og kompenserer for bilførernes feilhandlinger gjennom aktpågivenhet, plassering, kjøremåte og bremseberedskap. Men i følge TØIs rapport er det er aller mest og hente på å skape større bevissthet om motoriserte tohjulinger hos bilførerne. Også SWOVs undersøkelse sier at SE OSS problemet best løses gjennom stadige påminnelser til bilførerne om at MC og moped finnes i trafikkbildet. Derfor har Norsk Motorcykkel Union (NMCU) organisert SE OSS kampanjer siden midten på 90-tallet. SE OSS aksjoner arrangeres landet rundt ved sesongstart i hvert enkelt Fylke."

#Nyhet

Flere nettnyheter:

Annonseinnhold
120201203-mcavisa-dekksett.jpg
MC-Huset-webbanner_apr21.jpg
Team-MC---Web-banner-198x198pix-mar21.jp
NewMon_NOR_198x198 2.jpg
CBP-april-2021.jpg
198x198-Voge-web-banner-jan21.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
Annonseinnhold
724x66_MC-avisa-no_ES_Suzuki_Hayabusa.jp
Banner-mca-apr21.jpg
Speed-Banner-mca-feb21_724x66-pix.jpg
Dainese Banner-mca-feb21.jpg