Sikkerhetsmerking av kjøreutstyr


I følge FEMA bestemte Europaparlamentet den 20. januar i år at i fremtiden skal alt av beskyttende klær beregnet på motorsyklister være CE-merket.

I praksis betyr dette at i løpet av noen få år skal alt kjøreutstyr som selges i Europa samsvare med gitte sikkerhetsstandarder, og kunne gi en spesifisert beskyttelse mot sliping og slag. Dette betyr imidlertid ikke at MC-førere blir pålagt å bruke sikkerhetsgodkjente plagg.

Opp til nå er det kun hansker, støvler og polstringer som har blitt betraktet som sikkerhetsutstyr og har måttet møte visse krav. Hjelmer faller utenom dette – de har sine egne standarder som må møtes: UN ECE reg.no 22.

De nye reglene slår fast at alt kjøreutstyr er på betrakte som personlig verneutstyr og må derfor møte kravene.

Akkurat som på dagens støvler og hansker vil et merke på innsiden av utstyret bekrefte at det oppfyller CE, i tillegg hvilket nivå som møtes. Informasjon om lagring, vedlikehold og bruk skal også være tilgjengelig for kjøperen.

Hva standardene skal omfatte, hvor strenge de skal være og når de skal tre i kraft, er foreløpig uvisst. Men ettersom det er regler som gjelder hele EU, er det rimelig å anta at det vil ta noen år...

FEMAs generalsekretær Wolf Dillinger sier: "Når alt MC-utstyr blir CE-godkjent, betyr det at kjøperen får eksakt informasjon om graden av beskyttelse i produktene han kjøper. Dette er forbrukervern vi pr dags dato ikke har. De nye reglene må selvfølgelig imøtekomme motorsyklistenes behov, og den informasjonen jeg sitter på nå indikerer at dette ikke blir et problem. Så lenge europeiske myndigheter ikke innfører påbud om bruk av godkjent utstyr – og vi skal sørge for at så ikke skjer – vil standardisering og merking av kjøreutstyr være til fordel for motorsyklister."

#Nyhet

Flere nettnyheter:

Annonseinnhold
120201203-mcavisa-dekksett.jpg
MC-Huset-webbanner_apr21.jpg
Team-MC---Web-banner-198x198pix-mar21.jp
CBP-april-2021.jpg
198x198-Voge-web-banner-jan21.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
Annonseinnhold
724x66_MC-avisa-no_ES_Suzuki_Hayabusa.jp
Banner-mca-apr21.jpg
Speed-Banner-mca-feb21_724x66-pix.jpg
Dainese Banner-mca-feb21.jpg
Triumph jun21.jpg