Annonse
Annonse
Annonse
MC-avisa

Route66usa får støtte fra NHO Reiseliv i kampen for koronastøtte

Route66usa.info, som blitt omtalt av MC-avisa en rekke ganger i forbindelse med nye MC-reiseruter og MC-arrangementer, fikk først automatisk avslag på søknad om kompensasjon for tapt inntekt grunnet koronapandemien. Etter ytterligere en runde med behandling, er saken fortsatt ikke løst.

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

Tekst: Anders Eidevik.

Denne saken ble først omtalt av Dagbladet, og den kan leses her.

Grunnlegger og administrerende direktør Arve Stallvik avsto fra å ta ut lønn fra sitt eget firma i januar og februar i år, men lot i stedet pengene stå som et lån til bedriften. Han trengte litt ekstra egenkapital fordi London-kontoret skulle flyttes hjem til Norge. Dette straffes han nå knallhardt for av systemet som opererer med januar og februar 2020 som referansemåneder i utbetaling av koronastøtte.

Ifølge Arve Stallvik skal alle forutsetninger være på plass for at Route66usa info AS skal kunne få statlig koronastøtte. Alle skatter og avgifter er betalt i 18 år, men én firkantet regel gjenstår: Når dato for lønn fysisk og faktisk ble overført fra konto til konto. Latterlig, urettferdig og feil, mener både NHO og bedriften selv.

Skatteetaten skal ha innrømmet glippen, men firmaet har ennå ikke fått en krone i støtte siden mars i år.

– Det som var tenkt som en hjelpende hånd, har ennå ikke hjulpet oss. AS Norge burde sagt ”Takk for millioner av skatteinntekter de siste 18 år”. I stedet er det symbolske signalet vi får, og de ber oss bygge og bruke vår egen respirator, og klare oss selv. De som står bak kompensasjonsordningen for næringslivet har jo hele tiden sagt at levedyktige bedrifter skal hjelpes til å overleve den største utfordringen siden 2.verdenskrig. Vi har gjennom 18 års drift vist at vi er levedyktige. Videre oppfyller vi alle kraf. Dette oppleves rett og slett som helt feil og urettferdig, sier grunnlegger av Norges og verdens største Route 66-firma, Arve Stallvik.

NHO Reiseliv er enig:

Politisk rådgiver Kjersti Aastad får støtte av øverste sjef i NHO Reiseliv, administrerende direktør Kristin Krohn Devold. De er begge enige med det norske firmaet, og de har skrevet dette i sitt brev til Nærings- og fiskeridepartementet, som igjen har sendt det til Finansdepartementet, som er ansvarlig departement for kompensasjonsordningen.

Brevet er her gjengitt i sin helhet:

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Urimelig avslag på kompensasjon

NHO Reiselivs medlem, Route66usa info AS, har kontaktet oss fordi de har fått avslag på kompensasjonsordningen for bedrifter med vesentlig omsetningstap pga Covid-19 og på sin klage av saksbehandlingen. Vi mener at departementet bør være oppmerksom på denne tolkningen av bestemmelsene, som vi mener er både urimelig og unødvendig.

Disputten dreier seg om hvorvidt firmaet har ansatte eller ikke med bakgrunn i at det er gjort en avtale som gjør at lønn ikke er utbetalt i referansemånedene januar og februar 2020, men at lønnsmidlene skal være et lån fra daglig leder til bedriften. Bedriften har betalt arbeidsgiveravgift m.m. for de samme månedene (dokumentasjon vedlagt).

NHO Reiseliv reagerer på klagebehandlingen. Vi mener at det blir en veldig snever tolkning av regelverket å hevde at fordi lønnen er avtalt beholdt i bedriften som et lån, så betyr det at bedriften ikke har ansatte. I tilfelle kunne bedriften da ha utbetalt lønnen og så fått den tilbake som lån med samme sluttresultat, men formelt vært kvalifisert til å motta kompensasjonsstøtte. Om departementet er klageinstans i dette tilfellet, ønsker vi å få informasjon om hvordan en formell klage på klagebehandlingen kan rettes når det gjelder kompensasjonsordningen."

Setter pris på støtten fra NHO:

– Jeg har snakket med Kristin Krohn Devold og Kjersti Aastad, og fikk svært god hjelp av dem begge. Vårt firma setter stor pris på at NHO Reiseliv er enige med vårt firma, og at de vil hjelpe oss her. De skriver jo rett ut: ”Urimelig avslag”, som er essensen i brevet fra dem. Vi er jo et firma som har skattet til Norge i 18 år, og som her blir veldig urettferdig behandlet. Vi faller mellom to stoler grunnet et firkantet regelverk. Vi skal ha støtte som alle andre, noe også NHO presiserer i sitt brev. Nå haster det at reisebedrifter som oss også får det vi har krav på, i rettferdighetens navn, sier Stallvik.

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver-organisasjonen i Norge innen reiseliv, med over 3400 medlemmer.

MC-avisa håper at Route66usa, og andre reiselivsaktører i samme situasjon, får møte menneskelig skjønn i møte med departementet.

Annonse
Annonse