• mc-avisa

Lydhørhet for NMCUs innspill


Det er satt av 600 millioner ekstra til veiutbedring. MC-sikkerhet var i utgangspunktet ikke nevnt i planene, men etter innspill fra Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er dette nå på dagsordenen. Tekst: Anders Eidevik.

Foto: Ole-Andreas Isdahl.

Som et tiltak for å hjelpe en koronautsatt bygg- og anleggsbransje, bevilget regjeringen nylig 600 millioner kroner til ekstra utbedringer av veinettet. To av tiltakene som ekstrabevilgningene skal gå til, er utbedring av sideterreng og rekkverk. NMCU sitt innspill i saken, som ble videreformidlet til vegvesenets regionale avdelinger, gikk på det å vurdere montering av underskinner samtidig som rekkverk blir reparert eller skiftet ut. NMCU har fått positive svar fra ledelsen i regionene, blant annet område Nord-Norges avdelingsingeniør Tore Lysberg, som ifølge NMCU uttaler: – Vi vil følge opp at MC-sikkerheten blir ivaretatt. Både sideterreng og rekkverk har høy prioritet hos oss, og vi skal være bevisst om tiltak for motorsykkel.

Kommunikasjonsmedarbeider hos NMCU Frode Asphaug-Moe er meget fornøyd med den lydhørheten interesseorganisasjonen har blitt møtt med i saken. – NMCU setter pris på at henvendelsen vår blir brakt til høyeste hold i alle vegvesenets områder. Vi setter også pris på tilbakemeldingene om fokus på tohjulingene når det gjelder å rydde sideterreng og inkludere underskinner der det er hensiktsmessig. Vegvesenet og NMCU har samarbeidet om trafikksikkerhet for motorsyklister, og denne responsen inspirerer til videre samarbeid. Asphaug-Moe legger til at motorsyklister har større gjennomslagskraft sammen, og avslutter med: – Jeg benytter anledningen til å minne om at en slagkraftig interesseorganisasjon som NMCU når fram på en helt annen måte enn det noen av oss motorsyklister kan vente å oppnå på egenhånd. Klikk her for å lese saken på NMCUs nettsider.

#Nyhet

199 visninger
Annonseinnhold
120190723---mettzeler_MC Oslo.jpg
Web-banner-MC-Marine-apr20.gif
Gunderser-nettbanner-mar19-2020.gif

Bunn

Helite-april-2020.gif
MC-Huset_200x200_feb20.gif
198x198_MT-banner_apr.gif
OnlineMC1_NY.gif
Annonseinnhold
724x66_MC-avisa-no_ES_Suzuki_DL1050XT.gi
AMD-banner-mca-mar20.gif
Speed_Banner-mca-mar20.gif
Banner-Tiger900-mcavisa-724x66.jpg
120190723---mettzeler_MC Oslo.jpg
OnlineMC jan19 2.gif
Helite-april-2020.gif
MC-Huset_200x200_feb20.gif
198x198_MT-banner_feb.gif

© MC-avisa – E-post: post@mc-avisa.no

Adresse: MC-avisa, Box 3009, 4392 Sandnes

www.123mc.no: Kjøp og salg av motorsykkel.

Web-banner-MC-Marine-apr20.gif
Gunderser-nettbanner-mar19-2020.gif