Retningslinjer for personvern for MC-avisa/GTR AS

Det er viktig for MC-avisa å håndtere personopplysninger med største omhu og i overensstemmelse med personopplysningsloven.

Våre retningslinjer for personvern forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn informasjon om våre brukere, abonnenter og kunder, hvordan denne informasjonen benyttes og hvordan vi tar hensyn til personvernet. Disse retningslinjene for personvern gjelder for MC-avisa, som utgis av Ganddal Tekst og Reklame AS (GTR AS).

MC-avisa behandler personopplysninger hovedsakelig med følgende formål:
 • Administrering av abonnement
 • Opprette adresselister og fraktopplysninger til våre distributører
 • Behandle varebestillinger

Kontaktinfo MC-avisa/GTR AS:
Adresse: Postboks 3009, 4392 Sandnes
Telefon: 932 57 788
E-post: post@mc-avisa.no
Nettside: www.mcavisa.no

1. Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?
GTR AS, med organisasjonsnummer 975788482MVA, har ansvaret for behandlingen av personopplysningene dine når vi behandler opplysningene for vårt eget formål.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder, om ikke oppgaver er delegert. Delegering omfatter kun oppgavene, ikke ansvaret.

2. Hva er formålet med å behandle personopplysningene?
MC-avisa behandler og tar vare på abonnentenes og kundenes personopplysninger for å:

 • kunne gi ut MC-avisa og distribuere denne til abonnentene.
 • opprette og administrere abonnement.
 • sikre abonnentenes identitet.
 • administrere konkurranser, påmeldinger til turer og treff o.l. i egen regi.
 • behandle og sende ut bestilte produkter som VCI-poser, bøker og blader.

3. Personopplysninger som blir behandlet
 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefon-/mobilnummer
 • Abonnementsnummer (også kalt medlemsnummer)
 • Bilder av personer (kun i forbindelse med egne fotokonkurranser o.l.)

4. Bruk av personopplysninger og rettslig grunnlag
 • Levere tjenestene våre som avtalt med deg:
Vi behandler personopplysninger for å levere produkter og tjenester som avtalt med deg og for å administrere ditt kundeforhold til oss. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.
 • For bokføringsformål:
Vi lagrer kjøps- og betalingsopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser etter bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er fordi det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter bokføringsloven.

5. Lagringstid
• Kontaktinformasjon: Innen 48 måneder etter at kundeforholdet er avsluttet eller når kundekontoen din har vært inaktiv i mer enn 48 måneder.
• Kjøpshistorikk: Etter fem år i henhold til bokføringslovens regler.
• Samtykke, vern og kontakthistorikk: Fem år i henhold til Personopplysningslovens regler for spam.
• Personopplysninger vi lagrer på grunnlag av rettslige forpliktelser, vil kun benyttes til dokumentasjon til offentlige myndigheter, etter at de tidligere nevnte tidsfristene er utgått.

6. Formål med å bruke databehandler og underleverandører
• For å gjennomføre utsendelse av MC-avisa og bestilte varer.

7. Behandlinger som utføres av databehandler og underleverandører
• Behandling av adresselister ved trykking og utsendelse av MC-avisa foretatt av vårt trykkeri Kai Hansen AS (databehandler) og våre distributører Bring og easy2you (underleverandører). Disse aktørene behandler personopplysningene etter personvernloven, regulert i egen databehandleravtale og kontrakter mellom databehandler og underleverandører.
 • Adresseopplysninger ved utsendelse av bestilte varer via Posten.

Personopplysninger som blir behandlet:
• Abonnementsnummer

• Navn
• Postadresse
    
8. Rettslig grunnlag for å bruke underleverandører
Behandlingen er nødvendig for å kunne administrere abonnement og sende bestilte varer.

9. Lagringstid hos underleverandører
Personopplysningene blir lagret i henhold til leverandørenes regler for personvern.

10. Fra hvem samler vi inn personopplysninger om deg?
De personopplysningene vi behandler om deg er opplysninger som du selv har valgt å oppgi ved opprettelse av abonnement eller ved bestilling av produkter: Navn, adresse, e-post og eventuelt telefon-/mobilnummer. De kan også komme fra giver av gaveabonnement.

11. Hvor hentes opplysningene fra?
MC-avisa henter personopplysninger fra de som oppretter et abonnement eller bestiller et produkt. De hentes også fra nettsider som gulesider.no, 1881.no og posten.no hvis navn eller adresse er mangelfullt eller utydelig utfylt.

12. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er frivillig for en abonnent eller kunde å gi fra seg opplysninger. Mangelfulle opplysninger kan imidlertid føre til at vi ikke kan levere avtalt/bestilt produkt.

13. Utleveres opplysningene til andre?
Det utleveres ikke opplysninger til andre enn de som er nevnt i pkt. 6 om underleverandører.

14. Hvilke rettigheter har du til å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger?
Du har bestemte rettigheter når det gjelder behandlingen av personopplysningene dine. Dine rettigheter omfatter:

• Tilbakekalling av samtykke
Hvis du har samtykket til at vi kan behandle personopplysningene dine, har du rett til når som helst å tilbakekalle hele eller deler av samtykket du har gitt. Tilbakekallingen av samtykket får likevel ingen effekt på vår behandling av personopplysningene dine i tiden før tilbakekallingen fant sted.

• Kontaktinformasjon
MC-avisas abonnenter og kunder kan til enhver tid kontakte MC-avisa via e-post, brev eller telefon for retting og/eller sletting av kontaktinformasjon.

• Rett til tilgang
Du har rett til å få opplysning om hvordan personopplysninger om deg behandles av oss samt tilgang til informasjon om personopplysningene, for eksempel formålene med behandlingen og hvilke kategorier av personopplysninger som behandlingen gjelder. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som behandles av oss. Du kommer til å få disse opplysningene så snart som mulig og senest innen en måned. Avhengig av hvor komplisert forespørselen din er og antall innkomne forespørsler, kan perioden forlenges med ytterligere to måneder ved behov.

Hvis tiden forlenges, kommer du til å få informasjon om det. Du fremmer et krav ved å kontakte oss via den kontaktinformasjonen som fremgår i innledningen til disse retningslinjene for personvern.

• Rett til rettelse
Du har også rett til, uten unødig opphold, å få feilaktige personopplysninger rettet samt ved å levere informasjon, komplettere ufullstendige personopplysninger.

• Rett til sletting (rett til å bli glemt)
Du har, til enhver tid, rett til å kreve sletting av personopplysningene dine.
MC-avisa sletter personopplysningene dine etter krav fra deg under forutsetning av at MC-avisa ikke har plikt til å lagre personopplysningene i samsvar med gjeldende lover og regler.

• Rett til å fremme klage
Du har rett til å fremme klage til en kompetent tilsynsmyndighet (uten at det påvirker noen annen administrativ bevisprosedyre eller rettsmiddel). Slik klage fremmes med fordel til myndighetene i den medlemsstaten i EU/EØS der du har din bopel, der du arbeider eller der en overtredelse av gjeldende lover og regler for personvern påstås å ha forekommet. Kompetent tilsynsmyndighet i Norge er Datatilsynet.

• Rett til dataportabilitet
Du har rett til, under bestemte forutsetninger, å få ut de personopplysningene som dreier seg om deg, og som du har oppgitt til oss, i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format, og vi har rett til å overføre disse til en annen dataansvarlig (dataportabilitet).

Rett til dataportabilitet foreligger når:
 • behandlingen bygger på ditt samtykke
 • behandlingen skjer automatisert
Du har rett til overføring av personopplysningene direkte fra oss til en annen dataansvarlig når dette er teknisk mulig.
        
15. Informasjonskapsler (cookies) på vår nettside
På mcavisa.no bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å se hvordan kundene våre bruker nettsiden, med den hensikt å kunne gjøre den bedre og mer relevant. Cookies er knyttet til IP-adressen din, og er ikke knyttet til andre personlige opplysninger. Denne funksjonen kan slås av i innstillingene til nettleseren du bruker.

 


Disse retningslinjene for personvern er sist oppdatert av MC-avisa/GTR AS den 03.09.18.

Annonseinnhold
MC-OSLO-webbanner-198x198-jan22.jpg
Desmodromene-nettbanner-apr22_2.jpg
Team Bergen feb22.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
Annonse web 198x300 Quad lock.png
Halvarssons_Mcavis_198x198px.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Annonseinnhold
724x66-Suzuki_GSX-S1000R-feb22.jpg
AMD Banner-mca-mar22.jpg
Banner-mca-sep21.jpg
Dainese Banner-mca-feb21.jpg
Banner-mca-mai22_724x66-pix.jpg