ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
MC-avisa

Økt presseservice fra motorsykkelbransjen og interesseorganisasjonene som er opptatt av MC-førere/si

Pressemelding fra MCF, NMCU, NAF, NAF MC og KNA: 14. juli 2020 – Motorsykkelbransjen har et rekordhøyt salg denne våren og sommeren og opplever at det er stor

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Pressemelding fra MCF, NMCU, NAF, NAF MC og KNA:

14. juli 2020 – Motorsykkelbransjen har et rekordhøyt salg denne våren og sommeren og opplever at det er stor interesse for MC som nyttekjøretøy og til bruk mht. fritid og glede, turer og opplevelser. Utviklingen i salget av motorsykkel første halvår i år har vært rekordhøyt. Alt tyder på at det går mot et nytt rekordår for MC-salget i Norge i 2020. Pr 30.juni i år er det solgt 4.516 store motorsykler. Det er en vekst på 575 flere solgte motorsykler, hele 14,6 prosent opp fra samme tid i fjor. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Styrket presseservice:

For å styrke service overfor media er det etablert et samarbeid mellom Motorsykkelimportørenes forening (MCF) som organiserer de fleste store merkevarene som selges i Norge, Norsk Motorcykkel Union (NMCU) med 11.000 medlemmer, NAF med vel 483.000 medlemmer og NAF MC med 9.500 medlemmer, samt Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) med 31.000 medlemmer for å sikre god og korrekt informasjon til media. Samlet representerer organisasjonene ca. 525.000 medlemmer. KNA er sammen med Norsk Veteranvognklubb (NVK) også eier av Tyrigrava i Nordre Follo kommune som er det faste samlingstedet for MC-miljøet på Østlandet hver onsdag.

Ulykker og dekning:

Vi ser at flere medier har dekket MC-ulykker med feil referansetall og ukorrekt gjengivelse av fakta. NMCU har laget en sammenstilling av «bestandsutviklingen» for MC de siste 40 år sammenholdt med antall ulykker i den samme perioden. Sammenstillingen viser at antall dødsulykker på motorsykkel er mer enn halvert (fra 40 pr år til ca. 15 - 16) mens antall motorsykler på norske veier er fordoblet (fra 100 000 til over 200 000) i løpet av disse årene. (Grafikk: NMCU).

Veimyndighetene, Politiet, NMCU, NAF/NAF MC, KNA, Trygg Trafikk, Motorsykkelimportørforeningen og en rekke andre instanser og frivillige organisasjoner har i mange år hatt et strukturert og godt samarbeid om MC-sikkerhet. Det er mye av hemmeligheten bak at Norge siden i alle fall 2007 er det tryggeste land i verden å kjøre motorsykkel i. Vi har fortsatt en sterkt nedadgående trend, tross vesentlig økt bestand.

Enhver ulykke er en for mye:

Selv om enhver ulykke er én for mye, er ulykkestallene for MC i Norge så små at det skal veldig få hendelser til for å gjøre store prosentuelle utslag. Særlig gjelder det for måneder enkeltvis. Juni i år er trukket frem som spesielt ille historisk, men fakta er at det i juni 2020 bare var én dødsulykke mer enn i juni 2019.

Året 2019 endte med 16 dødsulykker, noe som er tre færre enn snittet av de siste fem år, og fire færre enn de fire foregående år, også dette på tross av høye salgstall. Særlig gledelig er det at få unge er rammet. Ifølge SSB var det kun én dødsulykke på lett mc (125 kubikk) i 2019, rubrisert som møteulykke.

Bedre MC-sikring av veier er viktig:

Bilkjøring har blitt sikrere i de senere år som følge av omfattende bruk av ny teknologi. Selv om ny teknologi er på full innmarsj også blant motorsykler er ikke utviklingen kommet like langt her, og det er fortsatt et faktum at MC-føreren er mer utsatt for skade enn en bilist hvis uhellet først er ute.

Det er i år særlig én ulykkestype som skiller seg ut ved å stå for et flertall av tilfellene, nemlig utforkjøring uten at andre kjøretøy eller trafikanter er involvert. Disse såkalte «singelulykkene» understreker behovet for å øke den enkelte motorsyklists ferdigheter. Her tror vi at blant annet førerutviklingskurs vil ha stor nytte.

Sikringstiltak av vei tilpasset MC:

Det er den enkelte motorsyklists ansvar å holde seg på veien. Det er veimyndighetenes ansvar å gjøre veimiljøet så sikkert som mulig, slik at skadeomfanget ved en eventuell ulykke blir så lite som mulig. Derfor har NMCU, NAF/NAF MC, KNA og MCF i mange år krevet bedre sikring av veiene. Dagens veisikring med autovern i Norge er laget for biler, men dette kan være rene dødsfeller for en motorsyklist som velter og sklir inn i det. Derfor satser fylker som tar dette alvorlig, på en bedre sikring. Vestfold og Telemark fylkeskommune har i år budsjettert med 5 millioner kroner til sikring av populære MC-veier i et prosjekt sammen med NAF MC og NMCU. Mer informasjon: www.reitwagen.no/fylke-bidrar-til-forebygging-av-mc-ulykker

Hovedfoto: Ole-Andreas Isdahl.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse