Annonse
Annonse
Annonse
MC-avisa

Nytt system og mer spennende layout på teoriprøver

Pressemelding fra Statens vegvesen: «Enda bedre illustrasjoner og bruk av animasjoner skal gjøre de tradisjonelle teoriprøvene hos Statens vegvesen mer tydelig

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

Pressemelding fra Statens vegvesen:

«Enda bedre illustrasjoner og bruk av animasjoner skal gjøre de tradisjonelle teoriprøvene hos Statens vegvesen mer tydelige og forståelige for kandidatene. Ikke lettere å løse, men enklere å forstå.

Oppstart i september:

I starten av september i år skal Statens vegvesen ta i bruk det nyutviklede teoriprøvesystemet. Det betyr ikke at teoriprøver skal gjennomføres på annen måte enn før, hverken vanskeligere eller lettere. Derimot skal en mer moderne layout gjøre oppgavene langt mer tydelige og forståelige for kandidatene.

Teorioppgavene som nå utvikles får moderne illustrasjoner og animasjoner, slik at man i større grad enn tidligere kan tydeliggjøre det førerkortkandidatene skal svare på.

– Med det nye systemet på plass, har Statens vegvesen fått et verktøy som effektiviserer oppgaveutviklingen og gir oss mulighet til å gi førerkortkandidatene oppgaver som er enda mer tydelige og forståelige, men fortsatt skiller mellom de som har den nødvendige kunnskapen og de som ikke har det, sier seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen.

Flere typer teoriprøver gjennomføres i Statens vegvesens lokaler:

– Statens vegvesen har i de senere år også administrert teoriprøvene for andre offentlige instanser som Luftfartstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Utviklingen av det nye systemet har tatt hensyn til at Statens vegvesen skal løse oppgaver for ulike offentlige instanser langt smidigere enn nå, ved at aktørene i større grad kan utvikle og holde orden på egne oppgaver og prøver i systemet, sier Lars-Inge Haslie.

Teoriprøver for droner, helikopter, småfly og sjåfører av farlig gods er eksempler på eksamenstyper som allerede gjennomføres i Statens vegvesens lokaler.»

Annonse
Annonse