Annonse
Annonse
Annonse
MC-avisa

Nytt, moderne og fremtidsrettet motorvognregister på plass

Et historisk tilbakeblikk:

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

Fredag ble det 40 år gamle motorvognregisteret skrudd av for godt, og et nytt, moderne og digitalt system har tatt over. Den nye løsningen er en av de mest komplekse og største innenfor offentlig administrasjon i Norge, melder Statens vegvesen.

Tekst: Pressemelding fra Statens vegvesen.
Klikk her for å lese artikkelen på vegvesen.no.

Gjennom Autosys-prosjektet har Statens vegvesen fått på plass et nytt motorvognregister og utviklet digitale løsninger, som vil bidra sterkt til å effektivisere offentlig sektor. Motorvognregisteret inneholder informasjon om alle kjøretøy i Norge, hvem som eier dem, tekniske data osv. Politiet, Skatteetaten, bompengeselskapene, bilbransjen, verkstedbransjen, forsikringsselskapene og alle som kjøper og selger kjøretøy, er storbrukere av informasjon fra motorvognregisteret.

Autosys-prosjektet har siden det ble reetablert i 2013 holdt seg godt innenfor prosjektrammen. Samfunnet har fått et moderne register for kjøretøy og førerkort. På tross av utviklingskostnaden, er det moderne motorvognregisteret lønnsomt for samfunnet. Bilbransjen sparer tid, publikum sparer tid og Vegvesenets egen saksbehandling blir mer effektiv. Lønnsomhetsanalyser anslår nytteverdien til nærmere 6,1 milliarder kroner når alle tjenestene er rullet ut.

– Dette har vi klart gjennom digital produksjon med veldig kompleks logistikk. Og vi bidrar til at enda flere handlinger knyttet til kjøretøy kan gjøres digitalt, noe som jo er spesielt viktig i disse dager, sier Erik Johannessen, prosjektleder for Autosys-prosjektet.

– Vi har beregnet at det nye motorvognregisteret, er navet for en årlig omsetning på ca. 300 mrd. kr. i form av avgifter, gebyrer, forsikringer osv. Samtidig vil samfunnet spare tid knyttet til kjøretøyadministrasjon og transaksjoner, få større grad av sikkerhet og trygghet, og bedre kvalitet på data sier Johannessen. – I tillegg gir løsningen store miljøbesparelser f.eks. ved å slippe kjøring til og fra trafikkstasjoner eller kjøretøyforhandlere, i og med at det nye systemet gjør det enklere å opprette selvbetjeningsløsninger.

– Etterspørselen etter data fra motorvognregisteret har økt kraftig de siste årene. I 2014 håndterte motorvognregisteret 8 millioner transaksjoner pr. måned. I 2019 økte dette til opp mot 30 millioner transaksjoner og spørringer månedlig, forteller Erik Johannessen.

Nøkkelord

Annonse
Annonse