Annonse
Annonse
Annonse
MC-avisa

Saved by the bell, vegstandarden N100:

Årets beste julegave til motorsykkelfolket

Veivesenet har oppdatert sin svært viktige veistandard - N100 som legger føringer for nye bygge- og vedlikeholdsprosjekter. Dette er virkelig er good news for oss motorsyklister - mindre motorvei, mere svinger og mere terreng!

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

Sist oppdatert: 19.12.2022 kl 10:46


Som motorsykkeljournalist er jeg politisk nøytral, men jeg må i denne sammenheng sende et lite stikk til Fremskrittspartiet som har vært pådriverne for de store motorveiutbyggingene i Norge det siste ti-året. Motorveier er å betrakte som store trafikkmaskiner som transporterer store mengder biler og mennesker, de legger store beslag på areal og natur og er ikke akkurat spesielt sexy i motorsyklistens øyne. Det er slettes ikke motorveier vi vil ha når vi skal jakte gode kjøreopplevelser og gleden vi søker når vi bruker motorsykkelen. Det enkleste, kjedeligste og mest traurige jeg vet er å kjøre fort, rett fram på en tofelts motorvei, jeg gjør det kun dersom jeg må gjøre det!

Men hvorfor kommer dette nå og hva er bakgrunnen?

Jeg tror de aller fleste av oss motorsyklister har vært engstelige for at motorveier skal erstatte de svingene og topografiske perlene vi har så mange steder i Norge og det uroer oss. Men heldigvis reddes nå våre operasjonsområder og fremtidige kjøreglede av den reviderte veistandaren N100 som iht FN sine bærekraftsmål nå sier at fremtidige veieprosjekter skal gå i ubearbeidet topografi og i eksisterende traseer som gir en naturlig kurvatur og ikke ødelegger eller legger beslag på uberørt natur. Ønske om å treffe bærekraftige valg må ikke forveksles med å kompromitere krav til sikkerhet som selvfølgelig fortsatt ivaretas i den reviderte standarden. Målsetningen i den reviderte standarden er blant annet å redusere hastighet for å redusere utslipp og skape mindre slitasje på både vei, natur og materiell. Dette passer oss motorsyklister veldig godt da våre kjøreopplevelser knyttes nettopp til svinger, krevende topografi og store naturopplevelser som går i det eksisterende veinettet. Vestfold og Telemark er et glimrende eksempel på nettopp dette og nå vil alle perlene som finnes i dette og andre fylker kunne bevares til stor glede for oss motorsyklister.

Dette er altså gode nyheter for alle oss som søker opplevelser og kjøreglede i vårt fantastiske og langstrakte motorsykkelland.

Motorsykkelen som virkemiddel i null-utslippsstrategien

Motorsykkelen er faktisk en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, vi er utslippsvennlige, tar lite plass og vi bruker allerede nullutslippsteknologi som stadig videreutvikles. Ingen ting er bedre enn at vi kan bruker dagens og morgendagens teknologi i et veinett som legger til rette for våre behov, ønsker og preferanser og akkurat nå forteller den nye veistandarden N100 at det er akkurat det som skal skje i fremtiden. Vi vil fortsatt kunne kose oss i fjell og daler.

Det er en fin julegave det!

Annonse
Annonse