ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
MC-avisa

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) fyller 50 år – her er historien om tilblivelsen!

NMCU er i år 50 år, og den 1. mai skal dette markeres godt over hele landet. I jubileumsåret kommer NMCU også med nytt opplag av Full Kontroll, og i den har en i samarbeid med SMC (Svenske MotorCyklister) lagt inn et helt nytt kapittel om gruskjøring.

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Tekst og foto: NMCU.

Si «Rapport 13» til en hvilken som helst norsk motorsyklist i dag, og i beste fall vil man sannsynligvis få en mild skuldertrekning tilbake. Kanskje ikke så rart, men for 50 år siden kunne den, i ettertid så famøse, nordiske trafikkrapporten ha utslettet det meste av det vi motorsyklister i dag tar som en selvfølge. Her snakker vi om et dokument som blant annet inneholdt forslag om maksbegrensning på 250 kubikk, og en mengde andre mer eller mindre lite veloverveide forslag.

Nå skal det nevnes at Rapport 13 kom på et tidspunkt hvor ulykkes- og dødstallene på motorsykkel var skyhøye, opplæring helt fraværende og hjelmpåbud bare en litt pussig byråkratisk ide.

Midt på 70-tallet var det et veldig press utenfra mot oss motorsyklister. Vi var jo et helt kull med ungdommer i høyrisikogruppen. Rapport 13 gjorde at vi måtte få en relasjon til byråkratiet og myndighetene og dette ga noen fremtidsrettede ildsjeler kampglød til å starte Norsk Motorcykkel Union.

Disse ungdommene, med Ole Martin «Bulle» Håkonsen som vår første formann og ildsjeler som Harald Hegle (formann 75-77) og Olav Dalåsen (i styret 74-82) møtte forslagene med en åpenhet og en grad av selvinnsikt som nok gjorde at vi fikk til en del fornuftige løsninger. Det ble mange nye regler, men det viktigste var at vi til slutt greide å opprettholde retten til å kjøre akkurat den sykkelen vi selv ville, uten noen form for kubikkbegrensninger. Forslag som kjørelys på dagtid, hjelmpåbud og normalplan for opplæring ble i stor grad støttet av motorsyklistene, ble oppsummeringen.

Den gang for 50 år siden var ikke arbeidet i organisasjonen så mye annerledes enn i dag. Formann Harald Hegle, jobbet i samferdselsdepartementet, og kjente byråkratiet fra innsiden. Han lærte nok de andre veldig mye som var med på å skape den organisasjonen vi har i dag.

NMCUs jubileumslogo.

Men kunne noen ildsjeler dratt i gang en lignende organisasjon i dag? Hvor antallet motorsyklister er mangedoblet, og stadig nye miljøkrav og EU-direktiv nok en gang er i ferd med å true motorsyklismen slik vi kjenner den? Vi tillater oss å sende spørsmålet til en ildsjel.

– Man møter en helt annen sosial aksept som motorsyklist i dag enn for 50 år siden, men jeg er ikke så sikker på om man kunne klart å starte en så sterk organisasjon som det NMCU er blitt i dag. Det tror jeg faktisk ikke, sier Olav Dalåsen og legger til at han ikke er i tvil om at opprettelsen av et profesjonelt sekretariat var med på å sikre organisasjonens fremtid – både overfor medlemmer, samarbeidspartnere og myndigheter.

Dalåsen fortsetter: – Tanken hadde vært der en stund. Og med flere medlemmer og bedre økonomi var det en naturlig utvikling at man opprettet et sekretariat. Enhver organisasjon kommer til et punkt hvor man må ta et valg om man skal fortsette på utvidet hobbybasis, eller profesjonalisere. NMCU hadde garantert ikke overlevd uten det velfungerende sekretariatet vi har i dag, med ansatte som lever og ånder for dette.

Selv om det er gått femti år og nesten like lenge siden de fremtidsrettede motorsyklistene involverte seg i styre og stell, er det allikevel en gjenkjennelig 50-årsjubilant vi møter i dag kontra 70-tallet. Det har selvsagt skjedd veldig mye i forhold til profesjonalisering, og medlemsmassen har økt betraktelig, i september 1972 var vi 237 medlemmer med en inntekt på kr 2445, men vi er fortsatt på mange måter opptatt av de samme tingene – at motorsyklismen skal få overleve. Organisasjonens berettigelse ut fra hvor vi startet er helt klart fortsatt til stede, og vil være det så lenge vi får lov til å kjøre motorsykkel. Og det håper vi bli veldig lenge!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse