ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
MC-avisa

Norsk Motorcykkel Union fyller 50 år i 2022 og lanserer jubileumslogo

Pressemelding, NMCU: Norsk Motorcykkel Union – NMCU – har i 50 år jobber for norske motorsyklisters rettigheter, sikkerhet og samhold. Jubileet sammenfaller med Frivillighetens år og vil bli markert på flere måter gjennom året. Frivillighet Norge har tatt initiativ til at organisasjonene skal markere sin egen dag under konseptet «Vår Dag». NMCU sin dag, «Motorsyklistenes dag – NMCU 50 år», er lagt til 1. mai 2022 som er en tradisjonell dato for sesongstart i det ganske land.

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:


Pressemelding, NMCU:

Norsk Motorcykkel Union – NMCU – har i 50 år jobber for norske motorsyklisters rettigheter, sikkerhet og samhold. Jubileet sammenfaller med Frivillighetens år og vil bli markert på flere måter gjennom året. Frivillighet Norge har tatt initiativ til at organisasjonene skal markere sin egen dag under konseptet «Vår Dag». NMCU sin dag, «Motorsyklistenes dag – NMCU 50 år», er lagt til 1. mai 2022 som er en tradisjonell dato for sesongstart i det ganske land. Dette vil arrangeres lokalt av NMCUs kretser.

Siden 1972 har NMCU bidratt til at ulykkesrisikoen ved å kjøre motorsykkel har gått drastisk ned samtidig som bestanden av motorsykler har økt betraktelig, særlig de siste årene. Organisasjonen har opparbeidet seg en posisjon som det naturlige bindeleddet mellom myndighetene og motorsyklistene, og har bidratt i arbeidet med trafikksikkerhet både lokalt, nasjonalt og også internasjonalt gjennom den europeiske paraplyorganisasjonen FEMA.

Motorsyklistenes interesser har gjennom disse 50 årene vært utfordret. Alt fra forbud til meningsløse reguleringer har dukket opp fra tid til annen, og NMCU har ved en mer enn en anledning måttet mobilisere medlemmene til markeringer av ulike salg. De senere årene har mye av arbeidet foregått gjennom «stille diplomati», men NMCU behersker begge «stilarter» og har oppnådd gode resultater også gjennom målrettet arbeid i maktens korridorer

Odd Terje Døvik.

Styreleder Odd Terje Døvik gleder seg til jubileumsfeiringen.

– NMCU har oppnådd mye på vegne av norske motorsyklister, og har en posisjon som er langt større enn våre ressurser skulle tilsi. Akkurat nå er det stille rundt oss, men vi følger med og er på vakt. Målet er fortsatt å arbeide for at norske motorsyklister skal få utøve sin hobby og dekke sine transportbehov med størst mulig frihet og færrest mulig begrensninger!

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse