ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
MC-avisa

NAFs krav til valgkampanjen: Tryggere veier!

HULL I VEIEN: Store hull i asfalten er et vanlig syn på norske fylkesveier.

Pressemelding, Norges Automobil-Forbund (NAF): Hull og sprekker gaper mot deg, veiskuldre sklir ut i grøfta. Rasfare og krappe svinger lurer. Det er smalt og skogen står som en tett vegg mot veien. Slik er hverdagen på mange veier i Norge. Norske veier skriker etter vedlikehold. År for år har forfallet økt. Hull og sprekker, rasfare, mørke tuneller og veiskuldre som sklir ut i grøfta. Det er et stort gap å fylle.

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

Pressemelding, Norges Automobil-Forbund (NAF):

Hull og sprekker gaper mot deg, veiskuldre sklir ut i grøfta. Rasfare og krappe svinger lurer. Det er smalt og skogen står som en tett vegg mot veien. Slik er hverdagen på mange veier i Norge.

Norske veier skriker etter vedlikehold. År for år har forfallet økt. Hull og sprekker, rasfare, mørke tuneller og veiskuldre som sklir ut i grøfta. Det er et stort gap å fylle. I høst er det stortingsvalg, og politikerne må prioritere mer penger til vedlikehold. Nå krever NAF handling! Ditt engasjement er viktig for å vise styrken bak vårt krav.

Slik viser du din støtte:

Se filmen på Facebook, legg igjen en kommentar, og del gjerne videre!

Klikk her for å gå til filmen på Facebook.

Norske veier skriker etter vedlikehold:

Til sammen vil det koste mer enn 100 milliarder kroner å sette veiene i god nok stand.

Og det vil ta tid, for verken staten eller fylkene bruker nok penger på vedlikehold. Kun én av fem kroner som brukes på vei går til vedlikehold.

Vi trenger både vedlikehold og fornying:

NAF mener at det er god økonomi å sette i stand veiene vi allerede har. Noen ganger, på de mest trafikkerte og farlige strekningene, er det kun ny vei som nytter. Men med store veiutbygginger kommer også høye bompenger og lang byggetid.

Mange steder er vedlikehold og fornying av dagens vei det som trengs. Det vil raskt gi resultater for folk, og gjøre hverdagsreisene tryggere.

VEIENE SKRIKER: En av to mener bedre veivedlikehold er en viktig sak som bør prioriteres.

Det handler om din hverdagsreise:

Trygge veier er viktig for folk. Når vi spør hvilke tiltak politikerne bør prioritere innen transport, svarer én av to at veivedlikehold er en av de viktigste sakene. Særlig i distriktene er de dårlige veiene en kilde til bekymring.

Jo mindre sentralt folk bor, jo mer øker bekymringen. Over 40 prosent – to av fem – av de som bor i distriktene er bekymret for dårlig veivedlikehold. NAF mener politikerne må ta denne frykten på alvor.

«Alle» partiene vil gi mer til vedlikehold:

Nesten alle partiene som stiller til valg til Stortinget i år er positive til å styrke vedlikeholdet.Fra Frp til Rødt er det politisk enighet om å bruke mer på å sette istand veinettet.

Løfter er bra, men de må holdes. Politikerne må gjøre mer enn å si de er enige. De må sørge for nok ressurser til å tette vedlikeholdsgapet på veiene. Nå krever vi i NAF handling. Derfor sier vi «Veiene skriker» og viser det engasjementet folk har for trygge hverdagsveier.

Dette ber vi politikerne om:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse