Annonse
Annonse
Annonse
MC-avisa

Motorsykkel som et miljø- og smittevennlig tiltak under koronakrisen

MCF imøteser en dialog:

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) sender brev til Byrådslederen i Oslo og foreslår viktige bidrag til smittevern og miljøvennlige transporttiltak under koronakrisen.

Tekst og foto: Ole-Andreas Isdahl.

Mange motorsyklister er lykkelig uvitende om at flere viktige aktører og interesseorganisasjoner hver eneste dag nedlegger et stort arbeid for at vi som motorsyklister skal ha så gode rammevilkår som overhodet mulig. Dessverre er det ikke alltid slik at beslutninger som tas av stat eller kommune er forenelig med våre ønsker. Vedtak som fattes kan derfor fremstå som lite logiske og i noen tilfeller ubegripelige. Slik var det også med vedtaket om å forby motorsykkelparkering i Oslo sentrum.

Motorsykkelen er et miljøvennlig alternativ til bil og buss, eller for den saks skyld mangel på kollektivtilbud. Det fremsto derfor som meningsløst at Oslo kommune avviklet motorsykkelparkeringen i sentrum i våren 2019, og vedtaket var selvfølgelig lite populært blant motorsyklistene. Like ubegripelig er det at normaliseringstiltakene som vil komme etter koronakrisen peker i retning av at mange må reise kollektivt, stikk i strid med helsemyndighetenes tilrådning om å unngå nettopp det! Flere reisende kan medføre økt smittefare og ny oppblomstring av pandemien, sier helsemyndighetene for døve kommunale ører.

MCF tar et viktig initiativ for dagpendlerne til Oslo:

Motorsykkelimportørenes Forforening (MCF) ser imidlertid en mulighet til å bidra med løsninger og redusere økt smitterisiko. MCF sendte 30. mars et brev til byrådsleder Raymond Johansen hvor man rett og slett foreslår at Oslo kommune gjenåpner parkeringsplassene til motorsyklistene i sentrum for å avlaste kollektivsystemet i byen vår. Dette vil hva angår smittevern representere et vesentlig bidrag, siden hele denne gruppen i Oslo og Akershus teller ca. 60.000 mennesker. Disse vil kunne tas ut av et allerede presset kollektivsystem, og færre reisende gir rett og slett lavere eksponering og redusert smittefare! Norsk MC-Forhandlerforening og NMCU stiller seg også bak initiativet.

I alle andre sammenhenger går hensynet til sikkerhet, liv og helse foran miljøet, og MC-avisa synes mildt sagt det vil være underlig om Oslo kommune i denne situasjonen velger å la hensynet til miljøet gå foran liv og helse! Det vil i så fall være spesielt og helt uvanlig.

MCF foreslår konkret:

- At Oslo Kommune gjenoppretter fjernede parkeringsplasser for MC.

- At kommunen i tillegg identifiserer nye plasser i tillegg til de gamle i og utenfor sentrum.

- At noen av disse plassene tilpasses behovet for elektriske motorsykler og lading.

- At MC-parkering gjøres gratis, alternativt tilpasses prisene for elbil.

- At det legges tilrette for beboerparkering.

- At Bymiljøetaten ikke bøtelegger tohjulinger.

- At byens parkeringshus lar tohjulingene parkere gratis.

- At kommunen ivaretar behovet for parkering av tohjulinger i nye utbyggingsprosjekter

[Video mangler etter import...]

Ane (17) er en av byen unge A1-førere som bruker motorsykkelen sin sykkelen daglig til og fra skole i sentrum. Ane har en oppfordring til Byrådsleder Raymond Johansen:

[Video mangler etter import...]

– Oslo Kommune kan rett og slett ikke si nei til disse bidragene og samtidig anbefale byen befolkning å unngå å reise kollektivt! MCF har selv ikke mottatt et formelt svar fra Oslo kommune og imøteser en dialog som tjener formålet og kommer byens befolkning til gode, avslutter Lønnum.

Nøkkelord

Annonse
Annonse