ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
MC-avisa

MCF med fokus på MC-politikk i storbyene

Motorsykkelimportørenes forening (MCF) har spurt partienes lokallag i de fem største norske byene – Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand – om hvilken MC-politikk de vil føre de neste fire årene. Tekst: Anders Eidevik. Foto: MCF. I forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 har MCF tatt tempen på hvor MC-vennlig politikk de ulike partiene i storbyene oppgir at de vil føre neste valgperiode. – Det er 355.000 registrerte tohjulinger i Norge, og de utgjør en viktig velgerg

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Motorsykkelimportørenes forening (MCF) har spurt partienes lokallag i de fem største norske byene – Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand – om hvilken MC-politikk de vil føre de neste fire årene.

Tekst: Anders Eidevik.

Foto: MCF.

I forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 har MCF tatt tempen på hvor MC-vennlig politikk de ulike partiene i storbyene oppgir at de vil føre neste valgperiode.

– Det er 355.000 registrerte tohjulinger i Norge, og de utgjør en viktig velgergruppe. Moped og motorsykkel er miljøvennlige, effektive og plassgjerrige transportmidler. Storbyer over hele verden legger til rette for at tohjulingene skal ha gode muligheter, poengterer MCF på deres nettsider.

MCF skriver om artikkelens foto: "Jonas Nilssen (16) pendler til skolen fra Lørenskog til Oslo sentrum. Kommunen har fjernet alle P-plassene for MC rundt skolen den siste tiden. Det synes han er helt unødvendig. Nå må de parkere på kanten av fortauet."

NMFs undersøkelse ble gjennomført på den måten at kanidater fra partienes lokallag i hver by ble forespeilet 10 spørsmål/standpunkt som de skulle svare "enig", "vet ikke" eller "uenig" på.

Her er spørsmålene som ble stilt:

1. Beholde dagens fordeler for motorsykkel i trafikken.

2. Tilrettelegge for MC-parkering i bysentra.

3. Håndheve kravet til at private, inkludert private parkeringshus tilrettelegger for MC-parkering.

4. Legge til rette for MC-parkering ved kollektivknutepunkt utenfor de store byene, for å utvide MC-sesongen.

5. Legge til rette for fremkommelighet for MC i sentrumsområder.

6. Sikre muligheten til å ta MC-førerkort lokalt.

7. Støtte opp om MC som et miljøvennlig og effektivt transportmiddel.

8. Støtte innføringen av enklere førerett for lett-MC når føreren har førerkortklasse B (A1B).

9. Ikke øke avgiftene på motorsykkel.

10. Redusere avgiftene på MC som et miljøvennlig transportmiddel.

MC-vennlige politikere i Trondheim:

Svarene viser at Trondheim er byen som i denne undersøkelsen kommer best ut når det gjelder MC-vennlig politikk. Her er det mange MC-vennlige partier og kandidater til bystyret.

Klikk her for å se MCFs artikkel om svarresultatene i Trondheim.

Uenighet i Oslo:

Svarene fra lokalpolitikere i hovedstaden viser at det spriker mye mellom partiene.

– Det er bra at så mange har svart på undersøkelsen, men jeg er overrasket over at Oslo-politikerne er langt mer skeptiske til tohjulinger enn i Trondheim. I Trondheim har politikerne forstått at motorsykkel er et viktig, praktisk og effektivt miljøvennlig transportmiddel som tar liten plass i bybildet. Kanskje Oslo-politikere bør reise til Trondheim for å lære litt denne gangen, sier Steinar Sandbye, leder i MCF, på deres nettside.

Klikk her for å se MCFs artikkel om svarresultatene i Oslo.

De andre storbyene:

Kanidatene som svarte på denne spørreundersøkelsen fra Bergen, Stavanger og Kristiansand ga jevnt over positive svar på MCF sine standpunkt, men enkelte har en langt mindre MC-positiv politikk.

Klikk på lenkene under for å få oversikt over:
Svar fra Bergen-politikerne.
Svar fra Stavanger-politikerne.
Svar fra Kristiansand-politikerne.

MC er en del av løsningen:

Stadig flere nordmenn ser fordelene med å kjøre tohjuling. Besparelse av tid, penger og plass i trafikken er noen av de viktigste årsakene til at det blir flere tohjulinger på norske veier. MCF mener at MC er en sjelden kombinasjon av fornuft og glede, og dette er vel noe vi alle og enhver kan stille oss bak!

– Den smidige og transport-smarte tohjulingen er en av flere løsninger på storbyenes trafikale utfordringer. Likevel opplever motorsyklistene at antall P-plasser for MC krymper mange steder, sier Arve Lønnum i MCF.

En får håpe at flere av politikerne som har svart på denne spørreundersøkelsen evner og viser vilje til å gjennomføre en MC-vennlig politikk i storbyene i mange, mange år fremover.

#Nyhet

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse