Annonse
Annonse
Annonse
MC-avisa

Lydhørhet for NMCUs innspill

Det er satt av 600 millioner ekstra til veiutbedring. MC-sikkerhet var i utgangspunktet ikke nevnt i planene, men etter innspill fra Norsk Motorcykkel Union (N

Publisert:

Det er satt av 600 millioner ekstra til veiutbedring. MC-sikkerhet var i utgangspunktet ikke nevnt i planene, men etter innspill fra Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er dette nå på dagsordenen.

Tekst: Anders Eidevik.

Foto: Ole-Andreas Isdahl.

Som et tiltak for å hjelpe en koronautsatt bygg- og anleggsbransje, bevilget regjeringen nylig 600 millioner kroner til ekstra utbedringer av veinettet. To av tiltakene som ekstrabevilgningene skal gå til, er utbedring av sideterreng og rekkverk.

NMCU sitt innspill i saken, som ble videreformidlet til vegvesenets regionale avdelinger, gikk på det å vurdere montering av underskinner samtidig som rekkverk blir reparert eller skiftet ut. NMCU har fått positive svar fra ledelsen i regionene, blant annet område Nord-Norges avdelingsingeniør Tore Lysberg, som ifølge NMCU uttaler:

– Vi vil følge opp at MC-sikkerheten blir ivaretatt. Både sideterreng og rekkverk har høy prioritet hos oss, og vi skal være bevisst om tiltak for motorsykkel.

Kommunikasjonsmedarbeider hos NMCU Frode Asphaug-Moe er meget fornøyd med den lydhørheten interesseorganisasjonen har blitt møtt med i saken.

– NMCU setter pris på at henvendelsen vår blir brakt til høyeste hold i alle vegvesenets områder. Vi setter også pris på tilbakemeldingene om fokus på tohjulingene når det gjelder å rydde sideterreng og inkludere underskinner der det er hensiktsmessig. Vegvesenet og NMCU har samarbeidet om trafikksikkerhet for motorsyklister, og denne responsen inspirerer til videre samarbeid.

Asphaug-Moe legger til at motorsyklister har større gjennomslagskraft sammen, og avslutter med:

– Jeg benytter anledningen til å minne om at en slagkraftig interesseorganisasjon som NMCU når fram på en helt annen måte enn det noen av oss motorsyklister kan vente å oppnå på egenhånd.

Klikk her for å lese saken på NMCUs nettsider.

#Nyhet

Nøkkelord

Annonse
Annonse