Annonse
Annonse
Annonse
MC-avisa

Kurvene peker oppover for MC-forhandlerforeningen (NMCF)

Om NMCF:

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

Pressemelding, MC-forhandlerforeningen (NMCF):

NMCF har nylig avholdt sitt sjette årsmøte og MC-forhandlerforeningen, med rekordstor oppslutning og stort engasjement. Med 35 medlemsbedrifter har NMCF aldri hatt større oppslutning i markedet. Om lag 65 % av omsetningen til norske MC-butikker er nå NMCF-medlemmer. Det er stadig flere forhandlere som «banker på døren» og medlemsmassen øker.

– NMCF arbeider for økt profesjonalisering. Det er en fordel for norske motorsyklister og alle aktører er tjent med solide MC-forhandlere, sier sekretær Olaf Olstad.

Han peker på at MC-forhandlerne er en av de viktigste møteplassene for norske motorsyklister. Det er en faktor som åpner for god kommunikasjon direkte mot MC-førerne.

– Vi ser at det kommer mange nye motorsyklister inn i butikkene. Å kommunisere godt med disse er helt avgjørende for å oppnå målene som er satt i sikkerhetsarbeidet. Forhandlerens mulighet til å snakke direkte med motorsyklistene er en gylden mulighet til positiv påvirkning. Gjennom NMCF er det stor fokus på MC-sikkerhet, holdninger og teknisk veiledning, sier Olstad.

NMCF-sekretær Olaf Olstad.

NMCF er tungt involvert MC-delen i Nasjonalt tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025 og bidrar med konkrete tiltak i oppfølgingsplanen.

– Fem av våre seks aktiviteter i 2022 er direkte knyttet opp til sikkerhetsplanen til veimyndighetene. Forhandlerne skal veilede kunder og bidra til økt kunnskap om MC-sikkerhet blant norske motorsyklister. Det første tiltaket som kommer, er MC-forhandlernes kickstart av sesongen 8. og 9. april. Her blir det fokus på MC-hjelm.

29. og 30. april arrangerer NMCF-forhandlere dekkdager hvor det er fokus på MC-dekk.

– Dekk er en viktig del av sikkerhetsarbeidet. Alle våre forhandler har høy kompetanse innen MC-dekk og det beste grunnlaget for å finne riktige dekk som gir de ønskede kvalitetene og gode kjørelengde, sier Olstad.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet,

Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige statlige aktører og interesseorganisasjoner gitt innspill til planen.

8. – 9. april: Kickstart av MC-sesongen – fokus på MC-hjelm

29. – 30. april: Dekkdager med Bridgestone

14. mai: Trafikksikkerhetsdag (TS-Dag)

10. – 11. juni: Fokus på MC-ferie – de beste rådene fra faghandleren

23. – 24. september: Vinterlagring av MC – hva gjør vi med batteriet?

4. – 5. november: Silly Season-tilbud på alt som har med MC å gjøre

– Ved oppstarten i 2016 forholdt foreningen seg til et relativt lite antall premissleverandører. I 2022 ser vi at NMCF samarbeider med de aller fleste aktørene innen MC i Norge. Det gir NMCF en helt annen posisjon enn i 2016. Vi mener det er positivt for alle som ønsker en solid bransje, at forhandlerne blir lyttet til og har innflytelse på MC-relaterte problemstillinger, sier Olaf Olstad.

– Økonomien i foreningen er bunnsolid. Etableringen av NMCF og samarbeid mellom medlemmene har økt inntjeningen på sluttleddet med gode avtaler, sier han.

NMCF ble stiftet 14. april 2016. NMCF står for Norsk MC-Forhandlerforening og skal ivareta forhandlerens posisjon i verdikjeden og sørge for at norske MC-forhandlere fortsatt vil være den viktigste møteplassen for norske motorsyklister også i fremtiden.

Annonse
Annonse