ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
MC-avisa

Fremdeles lov å mekke på egen MC

Det har blitt utarbeidet ny forskrift om arbeid på kjøretøy. Hadde bilbransjen fått det som de ville, kunne det blitt ulovlig å skru på sykkelen sin. Slik gikk det heldigvis ikke.

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

Tekst: Victor Øvregaard.

Det har blitt utarbeidet ny forskrift om arbeid på kjøretøy. Bilbransjen ønsket at slikt arbeid kun skulle kunne utføres av godkjent verksted. Hadde Stortinget gått med på dette, ville et forbud etter all sannsynlighet også omfattet motorsykler. Dermed hadde det ikke vært lovlig for en privatperson å mekke på motorsykkelen sin. Heldigvis sov ikke politikerne og høringsinstanser i timen.

Som tidligere må et verksted være autorisert, men verkstedsforskriften er strammet inn på en rekke punkter. På mange måter er det bra, for på den måten reduserer man risikoen for ukyndig arbeid. Forskriften har et viktig unntak, nemlig at reparasjons- og vedlikeholdsarbeid kan utføres av eieren eller medlemmer av eierens husstand på kjøretøy som er registrert på eieren, eller har vært registrert i eierens navn på tidspunktet for eventuell avskilting. Unntaket gjelder ikke når eieren reparerer kjøretøy som blir omsatt i næringsøyemed. Unntaket gjelder heller ikke dersom det foretas reparasjonsarbeid på kjøretøy med omfattende skade som definert i kjøretøyforskriften § 7-2, med mindre Statens vegvesen i spesielle tilfeller har gitt tillatelse til slikt arbeid.

Unntaket gjelder også arbeid på lisensierte kjøretøy som utelukkende nyttes til trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område og hvor kjøringen skjer i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet Norges Motorsykkelforbund.

Hele forskriften finner du her: lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-10-28-2170

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse