ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
MC-avisa

Hvor mange er det egentlig som har førerkort for motorsykkel i Norge?

Det kan virke som om interessegruppene i MC-bransjen bruker høyst varierende tall på hvor mange førerkort for motorsykkel vi har i Norge. MC-avisa har sett nærmere på førerkort-tall fra Statens vegvesen, tall som er overraskende høye!

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

Tekst: Ole-Andreas Isdahl.

Vi tenkte altså å en gang for alle etablere fakta i saken. Disse tallene er nemlig viktige for mange aktører som forhandlerne og forhandlerforeningen (NMCF), importørforeningen (MCF) og interesseorganisasjonene som jobber for motorsyklistens særinteresser, for å nevne noen. Vi spurte Statens Vegvesen og fikk svar fra førerkortregisteret pr. 1. juni 2021. Disse tallene er mildt sagt oppsiktsvekkende!

Tallene fra Statens Vegvesen forteller at det faktisk er 1,85 millioner gyldige førerkort for motorsykler (A1, A2 og A) i Norge pr. 1. juni. Av disse eies 73 % av førerkortene av menn og 23 % av kvinner. Det betyr at ca. en tredjedel av Norges befolkning har førerkort for motorsykkel, og det er i og for seg et oppsiktsvekkende og viktig tall som forteller oss mye.

I A1-segmentet er andelen kvinner hele 36 % og i A2-segmentet finner vi at andelen kvinner faller til knappe 10 %, for så å stige til 23 % i den tunge klassen. For gutta finner vi at fordelingen blir tilsvarende 64 % for A1, 90 % i A2, for så å falle til 73 % i klasse A.

Ifølge førerkortregisteret er det totalt 423.839 førerkort klasse A pr. 1. juni, og i alle førerkortklassene er det aldersgruppen fra 50 til 64 år som dominerer. Det er i og for seg ikke noe nytt at det er flest modne menn som dyrker denne hobbyen, selv om kvinnene kommer etter.

Men det er minst like interessant at damene er godt representert i A1-segmentet, og at vi deretter ser ut til å miste de, før de så kommer tilbake i A-segmentet. Vi kan vel anta at dette er relatert til familiesituasjonen som endres for mange i denne perioden, og vi kan videre anta at det kanskje ikke er interessen det står på?

A1 er det desidert største segmentet med hele 1.118. 808 førerkort, men av disse eies hele 65 % av førere som er eldre enn 65 år og altså fikk A1 automatisk da tok førerkort for bil. Men med hele 460.689 førere som er yngre enn 50 år, er det som kjent likevel god fart i dette segmentet.

A2-segmentet utgjør ca. 16 % og A tilsvarende 23 % av alle gyldige MC-førerkort i Norge.

Hva kan disse tallene brukes til da?

Disse tallene er svært interessante, og det er god grunn til å anta at mange har operert med helt gale tall. Tallmaterialet og fordelingen på kjønn og alder er utvilsomt viktig for svært mange i MC-bransjen. Mange forhandlere gir for eksempel uttrykk for at veksten ikke kan fortsette, men når vi vet at det pr. år omsettes ca. 20.000 nye og brukte motorsykler i Norge og vi samtidig vet at det finnes så mange førerkort fordelt på de tre førerkortklassene, ja da kan vi nok konkludere med at det er mange aktører i bransjen som fortsatt kan hente ut mye, mye mere! Så får hver og en legge kloke strategier og planer for egen vekst. Min konklusjon er at mulighetsrommet er mye større enn det vi antar!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse