Annonse
Annonse
Annonse
MC-avisa

Historien om årsavgift for motorkjøretøyer

Opprinnelig het denne skatten «luksusskatt». Dens full navn var: Midlertidig lov om skat paa luksus av den 18. juli 1917

Publisert:

Opprinnelig het denne skatten «luksusskatt». Dens full navn var: Midlertidig lov om skat paa luksus av den 18. juli 1917. I 1930 skiftet den navn til det mer ordinære «skatt på motorvogner.»

Av Tore Huseby.

Fra samme år og noen år framover kunne enkelte yrkesutøvere søke om fritak fra denne avgiften. Altså folk som mente seg nødt til å ha bil i jobben for å kunne utføre den, slik som leger veterinærer og liknende. En regel som ble meningsløs etter annen verdenkrig, da det ble innført kjøpsforbud for privatbil helt fram til høsten 1960. I denne perioden måtte man nemlig søke om kjøpetillatelse for å eie en bil, og det var kun i yrkesutøvelse man fikk den. Årsaken til dette igjen var blant annet statens bekymring om at norsk kapital skulle forsvinne til utlandet, Norge hadde jo ingen produksjon av biler.

Årsavgift:

I 1959 skiftet så skatten navn igjen, muligens som en følge av skattens lave popularitet. Fra da av het den «Årsavgift for biler og motorcykler.»

Fra og med høsten 1960 ble biler raskt allemannseie, og det som nesten alle har, er derfor ikke lenger noen luksus. Men det opprinnelige navnet «luksusskatt» ble i grunnen hengende med lenge etter disse navneskiftene, da som regel sagt i en litt nedsettende betydning. Sammenhengen mellom utbygging av vegnettet og avgiftene var nemlig nå ikke mulig å se for vanlige folk – noe som jo var det opprinnelige argumentet for å innføre «luksusskatten». Helt opp til 1970-tallet ble begrepet luksusskatt brukt av godt voksne folk.

Elbiler slapp avgift:

Med tida kom det protester fra landets motorsykkeleiere som mente at MC burde betale halv avgift. Sammen med NMCF og MCF sørget NMCU for at MC-avgiftene ble nedjustert i statsbudsjettet for 2019. Dette skjedde etter mange års kamp om dette kravet, men ble først mulig da Frp fikk det igjennom i Stortinget.

Rundt år to tusen kom elbilene, først bare noen billige små kassebiler, men fra 2008 også som premiumbiler for dem med god økonomi. Disse ble uansett størrelse bestemt avgiftsfrie, av miljøhensyn. Dette blir antakelig endret i år, da statsbudsjettet foreslår elbilavgift tilsvarende MC-avgift, satt til 2150 kroner. Om dette realiseres avgjøres av videre politisk behandling.

Sammenslåingen av forsikring og årsavgiften:

I 2018 endret avgiften navn igjen. Nå heter den «Trafikkforsikringsavgift» og beregnes pr. døgn, ikke pr år. Døgnavgiften er for motorsykkel i 2020 Kr 5,65. På et år blir dette da 2062,25 kroner. Innbetalingen skjer ikke lenger direkte til staten.

Det er forsikringsselskapene som fra da har ansvar for innkrevingen av avgiften. Årsaken til døgnordningen er at vi på sikt skal kunne registrere eller avskilte selv elektronisk, uten å fysisk måtte skru av skiltene. Dette er allerede praksis i dag i andre land, blant annet Sverige. Nye datasystemer gjør det til en smal sak for politiet å sjekke om et kjøretøy er forsikret, det kan enkelt gjøres via en app.

Uansett navn: Staten har i 103 år konsekvent samlet inn avgiftskroner fra deg og meg. Hensikten har vært å bygge veier, broer, tuneller og alt annet vi må ha for å komme fra A til B i vårt kronglete land. Nå tror du kanskje fortsatt at de samlede avgiftene fra oss bil og MC-eiere går til vegformål?

Det gjør det absolutt ikke. Luksusskatten er som margarin – den smøres tynt utover alle offentlige samfunnsfunksjoner og er derfor ikke annet enn en helt vanlig avgift.

Og avgifter er ikke annet enn skatt. Og som vi vet – skatt ER jo en slags luksus!

Annonse
Annonse