ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
MC-avisa

Forventer MC-sikring ved «korona-tiltak»

Pressemelding: Norsk Motorcykkel Union (NMCU) forventer at ekstrabevilgningene til opprustning av vegnettet også kommer tohjulingene til gode.

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) forventer at ekstrabevilgningene til opprustning av vegnettet også kommer tohjulingene til gode.

Tekst: Pressemelding fra NMCU.

Foto: Frode Asphaug-Moe/NMCU.

– Vi ser at oppgradering av rekkverk og rydding av sideterreng er listet opp som konkrete tiltak i fire av fem regioner. I den forbindelse forventer vi at rekkverksarbeidet også inkluderer montering av MC-vennlige underskinner. Når det gjelder rydding av sideterreng er det viktig at dette blir gjort på en måte som også tilgodeser våre sikkerhetsbehov, sier Odd Terje Døvik, leder av gatemotorsyklistenes interesseorganisasjon, NMCU.

Han minner om at nettopp disse tiltakene er framhevet som prioriterte i Statens vegvesens egen publikasjon Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped 2018–2021.

Døvik gjør et poeng av at underskinner og såkalt tilgivende sideterreng er rimelige tiltak for å øke trafikksikkerheten også for tohjuls kjøretøy. I tillegg kan rydding av sideterrenget forbedre siktlinjer, og gjøre det lettere både for bilister og motorsyklister å foreta riktige farts- og sporvalg.

Tilgivende sideterreng betyr fjerning eller flytting av farlige gjenstander, så som trær, steiner, stolper og lignende, og kommer alle kjøretøygrupper til gode.

#Nyhet

Nøkkelord

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse