Annonse
Annonse
MC-avisa

Delemangel og produksjonsutfordringer skaper problemer for bilsalget!

Kunder venter på bilene sine: Delemangel og produksjonsutfordringer skaper problemer for bilindustrien, og fører til at biler ikke kan ferdigstilles og videresendes til mottakerlandene. (Foto: Ryan Searle/Unsplash)

Kunder venter på bilene sine: Delemangel og produksjonsutfordringer skaper problemer for bilindustrien, og fører til at biler ikke kan ferdigstilles og videresendes til mottakerlandene. (Foto: Ryan Searle/Unsplash)

Nå er det høst og MC-salget det siste kvartalet i året er ikke mye å snakke om. De fleste venter til nyåret før de kjøper og registrerer sin nye MC. Når det gjelder bilsalget er det derimot annerledes, det selges biler hele året selv om de også har sine salgstopper. Nå viser det seg at bilfabrikkene sliter med å levere nye biler til folk som ønsker seg ny bil.

Publisert:

Nå er det høst og MC-salget det siste kvartalet i året er ikke mye å snakke om. De fleste venter til nyåret før de kjøper og registrerer sin nye MC. Når det gjelder bilsalget er det derimot annerledes, det selges biler hele året selv om de også har sine salgstopper. Nå viser det seg at bilfabrikkene sliter med å levere nye biler til folk som ønsker seg ny bil. Ingen vet hvor lenge delemangelen kommer til å vare, men det kan som vi før har skrevet lønne seg å bestille sin nye MC for neste sesong allerede nå. Under ser du dagens pressemelding fra OFV (Opplysningsrådet for veitrafikken AS):

September ga registreringsrekord for nye personbiler, mens det så langt i oktober har gått motsatt vei: Nesten alle registreringsdager i oktober ligger bak fjoråret i antall. Færre bilbåter til kai, delemangel, produksjonsutfordringer og brems i utleveringer er hovedforklaringen.

– «All-time high» for måneden september i antall førstegangsregistrerte nye personbiler, skyldes ikke at folk løp til butikken for å kjøpe ny bil. Forklaringen var hovedsakelig innkommende båter fulle av nye biler som var bestilt lenge før, og så ble utlevert, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Nedgang i oktober:

Så langt i oktober er det kun et par dager som har høyere registreringstall for nye biler sammenlignet med samme måned i 2020. Inn i tredje uken ligger oktobertallene drøyt seks prosent bak fjoråret.

Også bruktbilsalget, antall eierskifter, har nedgang så langt i denne måneden, drøyt 10 prosent færre enn på samme tidspunkt i oktober i fjor.

Nedgangen i antall nye registrerte biler, gjelder for alle typer drivlinjer – også for elbiler.

Mange må vente på bil:

Registeringstakten speiler i stor grad hva som kommer av nye biler til Norge, som igjen gir tydelige utslag på registreringsstatistikken.

– Kombinasjonen av delemangel og andre produksjonsutfordringer fører til at biler ikke kan ferdigstilles og sendes videre til mottakerland og kunder. Dette preger store deler av verden, også Norge. Da må kundene vente, og ofte ganske lenge, sier Solberg Thorsen.

Spennende års-innspurt:

Deler av bilbransjen i Norge melder at leveranse- og produksjonsutfordringer merkes godt. Enkelte tilbyr kunder biler med andre utstyrspakker enn bestilt, og kanskje til en lavere eller annen pris. Andre må vente med utlevering av biler – fordi de ikke er kommet til landet.

– Det blir spennende å se hvordan resten av måneden og året utvikler seg med nybilsalget og registreringer. Vi ser også at bruktimporten har økt i oktober – så langt med rundt 12 prosent. Seks av ti er elbiler. Det tyder på at folk vil ha bil, og de vil gjerne slippe å vente for lenge, sier Solberg Thorsen.

Endret kjøpemønster:

Måten vi kjøper ny bil på har endret seg raskt og kraftig. Før gikk man til forhandler for å se, prøve og kjøpe ny bil. Nå skjer mye av nybilsalget direkte på nett.

– Nye merker og modeller introduseres og vises fram på nettet. Mange velger å gjøre kjøpet på nett, eller tegne kontrakt hos forhandler ut fra hva man har sett på nett. Felles for begge typer handel, er at det ofte kan være lang ventetid. Gjerne ett år eller mer, sier han.

Storleveranser av nye biler gir registreringstopper – her for et utvalg av de mest populære elbilmodellene hittil i år:

Ny regjering – økt spenning:

Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett med varsel om økt drivstoffavgift og rekkeviddekrav for ladbare hybrider, skapte uro. At den nye regjeringen også blant annet varslet merverdiavgift på elbiler av prisen over 600 000 kroner, dempet ikke uroen. Hverken hos bilbransjen eller forbrukerne.

Solberg Thorsen mener budsjettforslaget betyr at det blir dyrere både å kjøpe, eie og bruke bil. I hvilken grad dette vil påvirke nybilsalget ut året, gjenstår å se. Særlig i forhold til dyre elbiler og ladbare hybrider. Akkurat nå er det er mangel på nye biler i Norge, men mange er på vei med båt.

– Det er grunn til å tro at de fleste av disse allerede er solgt. Så de som klarer fortolling, registrering og utlevering før nyttår, vil unngå avgiftsøkninger som måtte komme i 2022. Trolig vil vi se høy takt på nybilregistreringer i november og desember, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Annonse
Annonse