ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
MC-avisa

Bruktbarometret pr. 28. februar 2022

MC-avisa har gjennom pandemien belyst fabrikantene og bransjens utfordringer med å dekke markedets etterspørsel etter motorsykler. Budskapet om å bestille din nye motorsykkel tidlig har vært entydig fra en samlet bransje, og det ser ut til at mange har vært flinke til å gjøre nettopp det.

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Tekst og foto: Ole-Andreas Isdahl.

Andelen salgskontrakter og forhåndsbestillinger har gått opp, og uvanlig mange motorsykler er derfor bestilt i løpet av vinteren. MC-interessen er fortsatt voksende, og med en redusert tilgang til nye sykler er det naturlig å forvente at temperaturen i bruktmarkedet derfor også vil bli høyere denne sesongen. Interessen for nyere brukte sykler forventes derfor å stige betraktelig, og omsetningshastigheten på Finn.no vil sannsynligvis også gå opp.

MC-avisa har vært på en liten runde i Oslo-området for å se hva som er tilgjengelig av brukte sykler hos forhandlerne, og har i tillegg til dette gjennomført en kartlegging av bruktmarkedet på både Finn.no og forhandlernes egne hjemmesider.

Gir nettsteder og handelsplasser et riktig bilde av hva som faktisk finnes i bruktmarkedet?

Vår kartlegging avdekker noen interessante forhold som vi bare må dele med både bransjen og kunden. Pr. 28. februar 2022 ligger det 4143 motorsykler ute på Finn.no, og dette er et lavere tall enn det vi hadde på samme tid i 2021. Vi kan imidlertid forvente at dette tallet stiger raskt utover våren, men om vi får like mange som i 2021, kan vi selvfølgelig ikke vite.

Finn.no er imidlertid den uomstridte handelsplassen for motorsykler, og det er derfor her motorsyklisten får den aller beste oversikten over hva som faktisk finnes i markedet og hvordan prisingen utvikler seg innenfor de forskjellige segmentene gjennom året. Prisene går gjerne opp på våren og ned på høsten!

Forhandlerne bør revurdere engen strategi og innsats på egne nettsider!

MC-avisa har kartlagt hvorvidt salgsobjektene som ligger på Finn.no også er tilgjengelig på forhandlernes egne nettsider, og resultatene viser helt klart at mange forhandlere ikke er flinke nok til å oppdatere sine egne nettsider. Hos mange forhandlere er det også vanskelig å finne brukt-segmentet som ikke skilles fra presentasjonen av de nye syklene! Vi konkluderer derfor med at forhandlerne (av naturlige årsaker) prioriterer Finn.no som salgskanal, fremfor egne nettsider som i mange tilfeller ikke er oppdatert.

Vi forstår at det er ressurskrevende å oppdatere egne nettsider, men forhandlerne bør nok tenke over om en nedprioritering av disse kanalene er riktig i en tid hvor flere og flere bruker nettsteder som kilde og grunnlag for egne valg. Folks handlemønster er i endring, netthandel har kommet for å bli og kunden forventer nok derfor å finne riktig og relevant informasjon nettopp her. Forhandlerne som selger best, er gjerne også best på nett og netthandel – her er det en klar sammenheng!

Hva vil skje i markedet i de kommende månedene?

Vel, det kan jo ingen vite, men dersom trenden fortsetter, vil vi nok oppleve at det blir trangere og trangere i markedet for nye sykler utover våren. Forhandlere vi har snakket med forventer at tilgangen til nyere brukte sykler vil bli bedre i og med at mange kommer med innbyttesykler når de kjøper en ny. Pr. i dag er det ikke flust med bruktsykler tilgjengelig, og man forventer derfor at de beste salgsobjektene vil forsvinne raskere enn før og at det derfor også kan bli trangere i bruktmarkedet! Det betyr at du som kjøper bør ha alt klart, følge godt med i markedet og handle kjapt når du finner det du liker.

MC-avisa kommer til å følge opp utviklingen utover våren og oppfordrer både kjøper og selger om å følge godt med, slik at motorsyklene som er i omløp raskt og effektivt kan skape nye kjøreopplevelser og glede hos nye eiere i kommende sesong.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse