ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
MC-avisa

Bosch lager karbonnøytralt syntetisk drivstoff

Utslippsreduksjon er på agendaen til enhver politiker med selvrespekt. Noen har realistiske tilnærming, mens andre er mer enn villige til å lamme samfunnet for å nå sine mål. Særlig er det utslipp fra kjøretøy som har satt politikerne under press, og de har mer eller mindre samlet erklært at elektriske kjøretøy er eneste farbare vei i fremtiden. Men så langt gjelder dette selvfølgelig ikke for fly, skip, anleggsmaskiner og andre storforurensere – det er først og fremst privatkjøretøy som er målg

MC-avisa
MC-avisa

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Utslippsreduksjon er på agendaen til enhver politiker med selvrespekt. Noen har realistiske tilnærming, mens andre er mer enn villige til å lamme samfunnet for å nå sine mål. Særlig er det utslipp fra kjøretøy som har satt politikerne under press, og de har mer eller mindre samlet erklært at elektriske kjøretøy er eneste farbare vei i fremtiden. Men så langt gjelder dette selvfølgelig ikke for fly, skip, anleggsmaskiner og andre storforurensere – det er først og fremst privatkjøretøy som er målgruppen.

Det tyske firmaet Bosch har forsket på et alternativ til elektrisitet: Syntetisk drivstoff.

Dette er ikke et nytt konsept, men kostnadene og fordelene har tidligere ikke vært konkurransedyktige med den velkjente oljen. Men nå har altså firmaet kommet opp med et interessant nytt drivstoff som kan være med å løse et av de sentrale problemene med våre dagers kjøretøy: Utslipp av CO2 til atmosfæren.

Prosessen er ganske genial: Den bruker hydrogen fra vann og karbon fra CO2 til å produsere de nødvendige hydrokarboner for å produsere bensin, diesel eller til og med naturgass. I alle tre tilfelle er biproduktet oksygen! Dersom prosessen bruke elektrisitet fra fornybare kilder, vil totalbudsjettet bli karbonnøytralt ettersom CO2 som produseres under forbrenning er lavere enn det som brukes ved fremstilling.

Det store problemet ved denne metoden er at det krever massive mengder elektrisitet, men dersom fremstillingen koples opp mot fornybar elektrisitet, vil prosessen Bosch har kommet opp med være lønnsom både fra kostnads- og utslippssynspunkt.

For nåværende er 1 liter syntetisk drivstoff fremdeles radikalt mye dyrere enn den organiske motparten, men med økonomien som ligger i masseproduksjon, vil syntetisk drivstoff bli billigere og være med å skape mer utslippsvennlige transportmidler. Best av alt – det kan brukes på alle typer kjøretøy – til lands, til vanns og i luften med.

Kilde: Bosch via Ars Technica.

#Nyhet

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse