Annonse
Annonse
Annonse
MC-avisa

Årsavslutning i Telemark MC-Forum

Torsdag 14. november var det tid for årets avsluttende møte i Telemark MC-Forum. På dagsorden stod en gjennomgang av MC-ulykker i Telemark inneværende år, informasjon om omorganiseringen av Statens vegvesen, informasjon om Trafikksikkerhetsdagen 2020 og ikke minst fortæring av ribbe og surkål. Tekst og foto: Jarl Hole. Stort fremmøte av viktige støttespillere og samarbeidspartnere. Vi ser pensjonert polititjenestemann Dag Thomassen i gul skjorte, Jan Petter Lyng på høyre hjørne i samtale med Od

Publisert:

Torsdag 14. november var det tid for årets avsluttende møte i Telemark MC-Forum. På dagsorden stod en gjennomgang av MC-ulykker i Telemark inneværende år, informasjon om omorganiseringen av Statens vegvesen, informasjon om Trafikksikkerhetsdagen 2020 og ikke minst fortæring av ribbe og surkål.

Tekst og foto: Jarl Hole.

Stort fremmøte av viktige støttespillere og samarbeidspartnere. Vi ser pensjonert polititjenestemann Dag Thomassen i gul skjorte, Jan Petter Lyng på høyre hjørne i samtale med Odd Terje Døvik, NMCU, Nils Anders Bruun fra politiet og Thorstein Trogstad, Vibeke Lin Jacobsen og Tom Edvind Sofienlund fra Statens vegvesen til høyre for ham.

Nyorganisering av Statens vegvesen:

Statens vegvesen går fra å være delt opp i regioner til å bli delt opp i divisjoner. Nåværende regjering mener at det vil bli en mer effektiv organisasjon for en billigere penge. Nytt er også at det meste av arbeidet vil skje i de forskjellige driftsenhetene og at fagkompetanse vil bli flyttet fra Vegdirektoratet til driftsenhetene. Den nye organiseringen vil iverksettes fra 1. januar 2020. Ny direktør i Vegdirektoratet vil bli tidligere direktør i «Nye veier» Inger Dahl Hovland. Hun etterfølger Terje Moe Gustavsen som døde tidligere i år.

Ny fylkes- og kommunestruktur vil også iverksettes fra 1. januar 2020, og ansvaret for landets omfattende fylkesveinett vil fra samme dato bli overført til de nye fylkeskommunene. Det betyr at Statens vegvesen får mindre ansvar og mindre å gjøre og at de nye fylkeskommunene på den andre siden vil få vesentlig mer å gjøre med utbygging og vedlikehold av fylkesveiene. Som en konsekvens av dette vil Statens vegvesen, som i dag har om lag 7.000 ansatte, bli redusert til ca. 4.500 ansatte. Mange av de som har blitt overtallige i omorganiseringen av Statens vegvesen har tatt imot et tilbud om å gå over til de nye fylkeskommunene og fortsette å arbeide med veispørsmål der.

Selv om de nye fylkeskommunene får mesteparten av ansvaret for fylkesveiene, er det besluttet å la skiltmyndigheten ligge hos Statens vegvesen. Vi kan med andre ord ikke forvente lokale fartsgrenser, men på den andre siden vil fylkeskommunen være i en posisjon til å bestemme sine egne veinormaler, hvilket kan innebære at veistandarden fra et fylke til et annet på lang sikt kan bli svært forskjellig. Om dette er en «genistrek» er for tidlig å si, men det reiser uansett spørsmålet om hvem som skal ta ansvaret for helheten i dette landet?

Det blir mange bokser i den nye organiseringen av Statens vegvesen. Trafikksikkerhet blir å finne under «Transport og samfunn».

Ulykker i Telemark:

Nils Anders Bruun fra Sør-Øst politidistrikt redegjorde for ulykkessituasjonen i Telemark frem til august i år. Det har vært en dødsulykke og flere alvorlige hendelser, og trenden med singelulykker hvor motorsyklisten havner ute i terrenget er økende her som mange andre steder i landet. De fleste ulykkene skjer på tørr og bar vei. Det kan fortone seg som et paradoks, men er lett å forklare ved at det er da de aller fleste motorsyklistene er ute kjører syklene sine. For høy fart i forhold til kjøreferdighetene antas å være en av hovedårsakene til at vi havner i terrenget. Det er lett å gjøre noe med, slakk vaieren og overlat kneskrap og annet tøv til eliten på lukkede baner!

Trafikksikkerhetsdagen 2020:

Det er mye å hente på systematisk trening av ferdighetene. Motorsykkel er et krevende kjøretøy med stort ulykkespotensiale. Trafikksikkerhetsdagen på Geitryggen har i mange år greid å samle i overkant av 100 motorsyklister til en dag med gratis trening under ledelse av meget kompetente instruktører. Det vil være et langt steg tilbake i arbeidet med trafikksikkerhet blant motorsyklister i Vestfold, Telemark og Agder og en stor skam om dette arrangementet faller som et offer for omorganiseringen i Statens vegvesen.

Trafikksikkerhetsdagen 2020 er berammet til søndag 10. mai på Geiteryggen flyplass utenfor Skien. Imidlertid er ikke alle detaljer endelig avklart, en del henger fortsatt på organiseringen av vegvesenet i Vestfold og Telemark og avtale om disponering av Geiteryggen flyplass. Vi krysser fingrene for at Trafikksikkerhetsdagen vil bestå.

#Nyhet

Nøkkelord

Annonse
Annonse