Abonnementsvilkår


Tidsskriftet MC-avisa blir utgitt av Ganddal Tekst og Reklame AS (GTR AS).

1. Avtalen
Abonnementsvilkårene regulerer kjøp av abonnement på MC-avisa og bruk av MC-avisa sin brukerkonto.

Avtalen inneholder relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er utgiver av MC-avisa, GTR AS, og kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen av et abonnement.

3. Levering
Når kjøper tegner et abonnement på MC-avisa, vil abonnementet løpe fra og med den første utgaven som kommer ut etter bestillingstidspunktet. GTR AS vil sørge for å levere MC-avisa i samsvar med utgivelsesplanen på mc-avisa.no, men tar forbehold om at justeringer kan forekomme. MC-avisa distribueres via Helthjem, hvis ikke annet er avtalt.

4. Brukerkonto
Ved bestilling av abonnement blir det opprettet en egen brukerkonto. Kjøper er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart, at personopplysningene er riktige og at disse blir oppdaterte ved endringer. Kjøper er ansvarlig for alle bestillinger foretatt på brukerkontoen hos oss.

5. Betaling
Kjøper betaler abonnementet forskuddsvis, basert på abonnementets art. Kjøper kan betale via Vipps eller faktura. Om kjøper betaler via Vipps, trekkes summen umiddelbart i det kjøper fullfører sin bestilling. Ved betaling med faktura, blir fakturaen sendt til kjøperen, fortrinnsvis via e-post, unntaksvis i papirform via posten. Betalingsfristen framgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra utsendelse.

6. Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer mva. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme. GTR AS forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement.

Nye priser kunngjøres i MC-avisa, på våre nettsider eller per e-post. Kjøper kan når som helst si opp abonnementet ved prisendringer. Hvis kjøper endrer sitt kundeforhold, kan grunnlaget for prisen bli endret. I dette tilfellet vil prisene bli justert automatisk og uten varsel ved neste forfall.

7. Oppsigelse og bindingstid
Løpende abonnement kan sies opp når som helst, og vil løpe til perioden er slutt, hvis ikke annet blir avtalt. Tid som eventuelt gjenstår på abonnementet vil ikke bli refundert, med mindre kjøper benytter seg av angrerett (beskrevet i pkt. 8). Kjøper kan si opp sitt abonnement ved henvendelse på e-post til abonnement@mc-avisa.no eller ved å avslutte abonnementet via sin MC-avisa brukerkonto.

8. Angrerett og retur
Angrerettloven gir kjøper rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra innen 14 dager etter at bestillingen er aktivert. Link til angrerettskjema er på vår nettside. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Foretak har ikke angrerett.

9. Reklamasjon
Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser må gjøres til abonnement@mc-avisa.no snarest mulig. Eventuelle tilbakebetalinger gjøres til det kortet som ble benyttet ved betaling for abonnementet, eller på kontonummer som kjøper oppgir til oss.

Feil og mangler som skyldes streik, lockout eller andre force majeure utenfor GTR AS sin kontroll, gir ikke krav på erstatning.

10. Personvern
Ved kjøp av abonnement på MC-avisa vil vi samle inn personopplysninger for å kunne gjennomføre kjøpet og levere det abonnementet som er kjøpt. Se personvernerklæring på www.mcavisa.no/personvern for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

11. Endring i vilkår
GTR AS kan endre/oppdatere abonnementsvilkårene ved behov. Siste versjon vil være tilgjengelig på våre nettsider.

12. Kundeservice og kontaktinformasjon
Har du behov for kundeservice kan du kontakte oss via:
E-post: abonnement@mc-avisa.no
Telefon: +47 932 57 788

GTR AS / MC-avisa
Postboks 3009
4392 Sandnes
Organisasjonsnummer: 975788482

13. Lovvalg og verneting
Denne avtale reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Annonseinnhold
MC-OSLO-webbanner-198x198-jan22.jpg
Desmodromene-nettbanner-apr22_2.jpg
Team Bergen feb22.png
Rovik-web-banner-apr21-lo.jpg
Annonse web 198x300 Quad lock.png
Halvarssons_Mcavis_198x198px.jpg
OnlineMC_NY_2021.png
Annonseinnhold
724x66-Suzuki_GSX-S1000R-feb22.jpg
AMD Banner-mca-mar22.jpg
Banner-mca-sep21.jpg
Dainese Banner-mca-feb21.jpg
Banner-mca-mai22_724x66-pix.jpg